facebook facebook instagram youtube

Przemówienie Sekretarza Generalnego ONZ
na Szczycie Zrównoważonego Rozwoju
25 września 2015 r.


Dotarliśmy do decydującego momentu w historii ludzkości.
 
Ludzie z całego świata zwrócili się do nas z prośbą, by rozjaśnić im przyszłość i zapewnić życie pełne szans i  możliwości.
 
Państwa członkowskie odpowiedziały na tę prośbę opracowując Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030.
 
Agenda ta jest obietnicą światowych przywódców złożoną wszystkim ludziom na całym świecie.
 
Jest ona uniwersalną i zintegrowana wizją lepszego świata.
 
To agenda dla ludzi, by wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach.
 
To agenda dla planety - naszego wspólnego domu.
 
To agenda wspólnego dobrobytu, pokoju i partnerstwa.
 
Wyraża ona naglącą potrzebę działań na rzecz ochrony środowiska.
 
U jej podstaw leżą równość płci i poszanowanie praw wszystkich ludzi.
 
Co najważniejsze, agenda ta deklaruje, że nie pozostawi nikogo w tyle.
 
Prawdziwym sprawdzianem zaangażowania w realizację Agendy 2030 będzie jej implementacja.
 
Potrzebujemy działań każdego człowieka w każdym zakątku świata.   
 
Siedemnaście Celów Zrównoważonego Rozwoju wyznacza nam właściwy kierunek działań.
 
Są one listą spraw do zrobienia dla ludzi i dla planety, drogowskazem prowadzącym do sukcesu.
 
Aby osiągnąć nowe globalne cele, będziemy potrzebować woli politycznej na wysokim szczeblu.
 
Będziemy potrzebować odnowionej globalnej współpracy.
 
Milenijne Cele Rozwoju pokazały ile możemy dokonać, gdy pracujemy razem.
 
Agenda Działań z Addis Abeby zapewnia nam solidne podstawy finansowe.  
 
Teraz musimy budować na tych fundamentach.
 
Aby osiągnąć lepsze rezultaty, musimy działać inaczej.
 
Agenda 2030 zobowiązuje nas do patrzenia ponad granicami państw i nie oglądania się na szybkie zyski;  do solidarnego i długofalowego działania.
 
Nie możemy sobie dłużej pozwolić na odosobnione działania.
 
Cały system Narodów Zjednoczonych jest głęboko oddany wspieraniu państw członkowskich w tym nowym wielkim przedsięwzięciu.
 
Musimy dobrze i zdecydowanie rozpocząć nową erę.
 
Wzywam wszystkie rządy do przyjęcia uniwersalnego porozumienia klimatycznego w Paryżu w grudniu 2015 roku.
 
Z przyjemnością dowiaduję się, że już kilka państw działa w kierunku wprowadzenia Agendy 2030 do swoich krajowych strategii rozwoju.
 
Ale nikt nie osiągnie sukcesu, jeśli będziemy działać w pojedynkę.  
 
Musimy zaangażować wszystkich ludzi i wszystkie strony, tak jak przy tworzeniu tej Agendy.
 
Musimy włączyć parlamenty i władze lokalne, miasta i obszary wiejskie.
 
Musimy przyciągnąć do współpracy firmy i przedsiębiorców.
 
Musimy zaangażować społeczeństwo obywatelskie w proces wyznaczania strategii i jej realizacji, a także  dać mu możliwość rozliczania nas z naszych dokonań.
 
Musimy wysłuchać naukowców i środowisk akademickich.
 
Będziemy musieli dokonać rewolucji w zakresie danych statystycznych.
 
Co najważniejsze, musimy zabrać się do pracy już teraz.
 
Siedemdziesiąt lat temu, Organizacja Narodów Zjednoczonych powstała z popiołów wojny.
 
Rządy zgodziły się na wizjonerską Kartę Narodów Zjednoczonych, zaczynającą się od słów ‘My, Ludy Nardów Zjednoczonych’.
 
Agenda, która dziś przyjmujecie, wzmacnia cele tej Karty.
 
Wyraża ona aspiracje wszystkich ludzi do życia w pokoju, bezpieczeństwie i godności na zdrowej planecie.
 
Zobowiążmy się dziś oświetlić drogę urzeczywistniania tej wizji.
 
Liczę na wasze silne przywództwo i zaangażowanie.
 
 

2015-09-25

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×