DRUGIE ŚWIATOWE ZGROMADZENIE ONZ
NA TEMAT STARZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTW

Madryt, Hiszpania
8-12 kwietnia 2002


Działania ONZ w kwestii starzenia się społeczeństw
  • Pierwsze Światowe Zgromadzenie na temat Starzenia się Społeczeństw
  • Międzynarodowy Plan Działania w Kwestii Starzenia się Społeczeństw
  • Zasady działania na Rzecz Osób Starszych
  • Międzynarodowy Rok Seniorów
  • Drugie Światowe Zgromadzenie na temat Starzenia się Społeczeństw
Sekretarz Generalny na temat starzenia się społeczeństw
  • Raport Sekretarza Generalnego "W Przededniu Drugiego Światowego Zgromadzenia na Temat Starzenia się Społeczeństw"
  • Priorytetowe kierunki działań politycznych podejmowane na rzecz zmiany sytuacji osób starszych
  • Raport Sekretarza Generalnego " Naruszanie praw osób starszych: Rozpoznawanie i reagowanie w kwestii naruszania praw wobec osób starszych w kontekście globalnym"
  • Międzynarodowa Strategia Działania w Kwestii Starzenia się Społeczeństw
  • Sytuacja osób starszych w okresie transformacji ustrojowej

Informacje o Drugim Światowym Zgromadzeniu na temat Starzenia Się Społeczeństw można znaleźć na stronach:

Zobacz również:

Powrót

Building a society for all ages

© Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów UN