strona startowa     sekretarz generalny     milenium     reforma ONZ


Kobiety, rozwój, pokój  
wersja do druku 
 

Kobiety,
rozwój,
pokój


 

Kampania ONZ
"16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć"

"Przemoc wobec kobiet jest coraz bardziej uznawana za to, czym w istocie jest. Stanowi ona zagrożenie dla demokracji i rażące łamanie praw człowieka oraz barierę dla światowego pokoju i krajowych gospodarek. Rośnie liczba osób przekonanych, że przemoc wobec kobiet jest niedopuszczalna i można jej uniknąć. Rośnie także liczba sprawców, którzy zostali ukarani za swoje czyny. Tym samym zmiany prowadzące do skończenia z przemocą wobec kobiet stają się głębsze i silniejsze."
Michelle Bachelet,
dyrektor wykonawcza jednostki "UN Women"

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest jednym z najbardziej powszechnych naruszeń praw człowieka. W niektórych państwach 7 na 10 kobiet pada ofiarą bicia, gwałtów, czy wykorzystania seksualnego. 25 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet – dzień ten rozpoczyna globalną kampanię ONZ "16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć".

Wejdź na stronę www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?wid=34&news=2371 i sprawdź jak Ty możesz pomóc w walce z przemocą wobec kobiet.


 

Kampania Sekretarza Generalnego ONZ - 2011 r.
"Zjednoczmy się, aby wyeliminować przemoc wobec kobiet"

Konkurs ONZ dla młodych mężczyzn
na najlepszy projekt koszulki

"Wzywam mężczyzn i chłopców na całym świece, by przyłączyli się do naszej kampanii. Przemoc wobec kobiet i dziewcząt nie będzie wyeliminowania dopóty, dopóki wszyscy mężczyźni i chłopcy będą ją tolerowali."
Ban Ki-moon, Sekretarz Generalny ONZ


Konkurs na najlepszy projekt koszulki jest przeznaczony dla młodych mężczyzn w wieku 18 - 25 lat, którzy są przeciwko stosowaniu przemocy wobec kobiet. Uczestnicy proszeni są o zaprojektowanie wzoru na koszulkę nawiązującego do kampanii "Zjednoczmy się, aby wyeliminować przemoc wobec kobiet". Organizatorzy konkursu wierzą, że kreatywność i wyobraźnia odgrywają istotną rolę w kształtowaniu przyszłości bez przemocy.

Zobacz więcej:

www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?news=2200&wid=18
 

Kampania Sekretarza Generalnego ONZ - 2009 r.
"Zjednoczmy się, aby wyeliminować przemoc wobec kobiet"

Przesłania:

Zobacz również:

UNite to End Violence against Women

 

Kampania ONZ przeciw przemocy wobec kobiet - 2008 r.

Kampania Sekretarza Generalnego ONZ przeciw przemocy wobec kobiet - plan działań

Kampania Sekretarza Generalnego ONZ

Przemówienie Sekretarza Generalnego ONZ na sesji Komisji ds. Statusu Kobiet

Agendy ONZ

Fakty:
- Przemoc wobec kobiet na świecie
- Inwestowanie w kobiety i dziewczęta

Przemówienie Sekretarza Generalnego z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet


Zobacz również:

Commission on the Status of Women Fifty-second Session 25 February- 7 March 2008

United Nations Secretary General's Campaign to End Violence Against Women

 


Kobiety podczas wyborów parlamentarnych w Liberii
11 września 2005 rok
Kobiety w procesach decyzyjnych: podejmują wyzwania, generują zmiany

Kobiety w rządzie, biznesie, świecie nauki

Dziesięć lat po konferencji w Pekinie (przegląd i ocena osiągnięć)

Równość płci po 2005 roku: budowanie bezpieczniejszej przyszłości

Międzynarodowy Dzień Kobiet: spojrzenie w przeszłość


Zobacz również:

Równe prawa kobiet i mężczyzn

Review and Appraisal of the Beijing Declaration and Platform for Action and the Outcome Document of the Twenty


Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie - marzec 2005 r.
Aktualizacja strony - marzec 2006 r.
Aktualizacja strony - marzec 2008 r.
Aktualizacja strony - grudzień 2008 r.
Aktualizacja strony - kwiecień 2009 r.
Aktualizacja strony - wrzesień 2011 r.
 
 

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
tel. (+4822) 825 57 84, e-mail:unic.poland@unic.org