Raport:
"Milenijne Cele Rozwoju dla Polski"

Tekst raportu (cz.I)
Tabele do raportu (cz.II)

Informacja prasowa


Zobacz także:
·
Milenijne Cele Rozwoju
·
Szczyt Milenijny
·
Deklaracja Milenijna Narodów Zjednoczonych
 

Milenijne Cele Rozwoju dla Polski

Szczyt Milenijny, który odbył się w dniach 6-8 września 2000 roku, zakończył się określeniem Milenijnych Celów Rozwoju, które zostały przyjęte przez wszystkie państwa członkowskie, w tym Polskę. Na ich podstawie wiele krajów wyznaczyło cele zmodyfikowane do swojej własnej lokalnej rzeczywistości.

Milenijne Cele Rozwoju dla Polski zostały opracowane przez zespół Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową na zlecenie Koordynatora Systemu ONZ w Polsce. Opisano je w "Raporcie na temat Milenijnych Celów Rozwoju dla Polski" (raport cz. I  raport cz. II)

Raport ma na celu ukierunkowanie narodowej debaty na specyficzne priorytety dla uzyskania trwałego rozwoju. Debata ta pozwoli doprowadzić do zmian, reform instytucjonalnych i przesunięć w formie wydatkowania środków finansowych.

Cele Milenijne dla Polski

 1. Ograniczenie ubóstwa
 2. Zwiększenie liczby osób z wyższym wykształceniem
 3. Promocja równości płci i zwiększenie szans dla kobiet
 4. Poprawa zdrowia ludności i zmniejszenie śmiertelności dzieci
 5. Poprawa zdrowia rodzących
 6. Budowa stabilnego i sprawnie funkcjonującego systemu demokratycznego popieranego przez większość społeczeństwa
 7. Dostępność podstawowych udogodnień w gospodarstwach domowych
 8. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju

Czas realizacji kampanii milenijnej został określony na lata 2000-2015. Podnoszenie publicznej świadomości, promowanie wyższego wykształcenia i animowania debaty na temat wyzwań jakie stawia przed nami postęp; popieranie silnych sojuszy; odnawianie politycznych zobowiązań. Równie waznym zadaniem jest wspieranie biednych krajów i donatorów w celu stworzenia głębszego, lepiej finansowanego i opartego na wzajemnym zaufaniu partnerstwa, które jest koniecznym warunkiem dla wypełnienia założonych celów.

______________________________________________________________

"Raport na temat Milenijnych Celów Rozwoju dla Polski" (cz. I  cz. II) został zaprezentowany 27 czerwca 2002 r. w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.
W konferencji wzięli udział:

 • Colin Glennie - Koordynator Systemu Narodów Zjednoczonych w Polsce
 • Specjaliści Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, współautorzy raportu:
  • Irena Wóycicka - redaktor naczelna raportu,
  • prof. Witold Zatoński,
  • dr Maciej Grabowski,
  • dr Jerzy Śleszyński.
 
 
Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, czerwiec 2002