« strona główna « ONZ - NGO

Departament Informacji Publicznej
(Department of Public Information - DPI)

Obecnie stowarzyszonych z DPI jest 1533 organizacji pozarządowych, z których 634 posiada status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej i Społecznej.

Organizacje pozarządowe stowarzyszone z DPI rozpowszechniają informacje na temat pracy ONZ, dzięki czemu przyczyniają się do podnoszenia wiedzy wśród członków społeczeństwa na temat celów ONZ oraz budują społeczne poparcie dla jej działalności.

Organizacje pozarządowe w ramach współpracy z DPI zajmują się:

 • publikowaniem informacji na temat działalności ONZ na polu pokoju i bezpieczeństwa, rozwoju społecznego i gospodarczego, praw człowieka, spraw humanitarnych i prawa międzynarodowego
 • promocją obchodów, "dni", dekad "międzynarodowych lat" i, ustanawianych przez Zgromadzenie Ogólne celem przyciągnięcia uwagi opinii publicznej do problemów stojących przed międzynarodową społecznością.

Współpracę pomiędzy DPI a organizacjami pozarządowymi koordynuje Sekcja Departamentu Informacji Publicznej ds. Organizacji Pozarządowych.

Sekcja Departamentu Informacji Publicznej ds. Organizacji Pozarządowych odpowiada za:

 • cotygodniowe spotkania z organizacjami pozarządowymi
 • organizowanie corocznej konferencji DPI/NGOs na ważny dla ONZ temat
 • organizuje warsztaty z zakresu komunikacji społecznej
 • spotkania informacyjne dla nowo stowarzyszonych organizacji pozarządowych
 • dostarczanie materiały informacyjne drogą pocztową lub internetową
 • udostępnianie dokumentów, publikacji i materiałów audio-wizualne


Od organizacji pozarządowych oczekuje się:

 • promowania wiedzy i rozprzestrzeniania informacji o zasadach i działalności ONZ
 • rozprzestrzeniania informacji na temat pracy ONZ
 • złożenia raz na cztery lata raportu dotyczącego prowadzonej działalności związanej z ONZ

Organizacje pozarządowe posiadające status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej i Społecznej bądź status stowarzyszeniowy przy DPI nie są częścią Narodów Zjednoczonych. Nie są reprezentantami ani pracownikami ONZ, nie mogą podejmować zobowiązań w imieniu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Status konsultacyjny nie upoważnia je do korzystania z jakichkolwiek przywilejów, ulg podatkowych, czy ze statusu dyplomaty, itd.
Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, styczeń 2007 r.
Aktualizacja strony lipiec 2014 r