Języki

Oficjalnymi językami używanymi w Organizacji Narodów Zjednoczonych są: angielski, arabski, chiński, francuski, hiszpański i rosyjski. Językami roboczymi Sekretariatu ONZ są angielski i francuski.

Delegat państwa występujący na forum ONZ może wypowiadać się w dowolnym języku oficjalnym Organizacji. Przemówienie jest symultanicznie tłumaczone na pozostałe języki oficjalne. ONZ zatrudnia około 120 tłumaczy. Zdarza się, że delegat decyduje się na przemawianie w języku nie będącym oficjalnym językiem ONZ. W takim wypadku, dana delegacja musi zapewnić tłumaczenie albo przedstawić jego tekst w jednym z oficjalnych języków.

Większość dokumentów ONZ jest tłumaczona na sześć języków oficjalnych.

Dokumenty w języku chińskim. Siedziba główna ONZ w Nowym Jorku, 20 kwietnia 2011 r.
Drukuj