2004
Ryż jest podstawowym pożywieniem dla ponad połowy ludności na świecie. Rocznie konsumuje się od 100
do 240 kilogramów na osobę.

W samej Azji ryż dostarcza 2 miliardom ludzi od 60
do 70 % ich zapotrzebowania na kalorie.

Ryż staje się coraz popularniejszy w Afryce i obu Amerykach, jego konsumpcja zwiększa się także w wysoko rozwiniętych krajach, gdzie uważany jest
za zdrowy i smaczny produkt.

Produkcja ryżu i czynności z nią powiązane dają zatrudnienie setkom milionów ludzi.

Zwiększenie produkcji w ciągu ostatnich 30 lat poprawiło światowe bezpieczeństwo żywności, ciągle jednak ponad 800 milionów ludzi cierpi z powodu niedoboru żywności.
Kambodża - pola ryżowe [źródło: FAO/19631/G. Bizzarri]
Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, grudzień 2003 r. home