Posiedzenie Wysokiego Szczebla
w sprawie AIDS
31 maja - 2 czerwca 2006 r., Nowy Jork, USA

Świat jednoczy się w walce z AIDS

Siedziba główna ONZ w Nowym Jorku
Siedziba główna ONZ w Nowym Jorku


     W 2005 r. na świecie:
  • 38,6 mln ludzi pozostaje zarażonych HIV
  • 4,1 mln osób zostało zakażonych HIV
  • 2,8 mln osób zmarło na skutek AIDSNa przełomie maja i czerwca 2006 r. w Nowym Jorku spotkali się szefowie państw i przedstawiciele rządów w celu dokonania przeglądu postępów poczynionych od przyjęcia Deklaracji Zobowiązań Narodów Zjednoczonych w sprawie HIV/AIDS w 2001 r. Deklaracja ta wyznacza konkretne cele dążące do poprawy globalnych działań dotyczących AIDS oraz ustanawia harmonogram ich realizacji.

Raport w sprawie globalnej epidemii AIDS z 2006 r., przygotowany przez UNAIDS we współpracy z organizacjami współfinansującymi, jest najbardziej kompleksowym dokumentem w sprawie działań dotyczących AIDS. W raporcie wykorzystane zostały dane zgromadzone w 126 krajach przy współpracy ponad 30 organizacji społecznych. Raport obejmuje ocenę postępów w poszczególnych krajach w osiąganiu sześciu globalnych wskaźników docelowych określonych w Deklaracji Zobowiązań z 2001 r. Ocena docelowych wskaźników przeprowadzona w 2005 r. odzwierciedla tendencję zatrzymania i odwrócenia procesu rozprzestrzeniania się globalnej epidemii AIDS.

"Aby ograniczyć epidemię AIDS i jej skutki musimy znaleźć w sobie wolę tworzenia coraz mocniejszych podstaw walki z AIDS. Jest to możliwe poprzez zmianę nastawienia do podejmowanych działań - z podejścia ograniczającego się do bieżącego zarządzania kryzysowego, na podejście obejmujące długoterminowe plany strategiczne wdrażane w ramach odpowiedniej polityki krajowej i właściwie wsparte finansowo." - powiedział doktor Peter Piot, dyrektor wykonawczy UNAIDS.

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, lipiec 2006 r. W3C  WAI - AA