facebook facebook instagram youtube

Konkurs ONZ dla młodych mężczyzn
na najlepszy projekt koszulki


Konkurs odbywa się w ramach kampanii
Sekretarza Generalnego ONZ "Zjednoczmy się, aby wyeliminować przemoc
wobec kobiet" (UNiTE toEnd Violence against Women)„Wzywam mężczyzn i chłopców na całym świece,
by przyłączyli się do naszej kampanii. Przemoc wobec kobiet i dziewcząt zostanie wyeliminowana wtedy, gdy każdy mężczyzna i chłopiec przestanie ją tolerować.”

Ban Ki-moon, Sekretarz Generalny ONZ
Konkurs jest przeznaczony dla młodych mężczyzn w wieku 18 – 25 lat, którzy są przeciwko stosowaniu przemocy wobec kobiet. Uczestnicy proszeni są o zaprojektowanie wzoru na koszulkę nawiązującego do kampanii "Zjednoczmy się, aby wyeliminować przemoc wobec kobiet". Organizatorzy konkursu wierzą, że kreatywność i wyobraźnia odgrywają istotną rolę w kształtowaniu przyszłości bez przemocy.

Projekt koszulki może być namalowany lub narysowany, może też zostać przygotowany na komputerze lub przedstawiony za pomocą fotografii. Prace należy zgłaszać do północy 21 września 2011 r. (czasu nowojorskiego). Zakwalifikowane prace ukażą się na stronie internetowej konkursu w ciągu 24 – 48 godzin po ich wysłaniu. W dniach od 21 września do 21 października każda osoba odwiedzająca stronę konkursową będzie mogła obejrzeć i zagłosować na wybrane projekty koszulek. Praca, która uzyska najwięcej głosów otrzyma Nagrodę Publiczności. Co należy zrobić, by wziąć udział w konkursie?

Wszystkich zainteresowanych mężczyzn zapraszamy na stronę internetową konkursu, na której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące projektu koszulki oraz zasady konkursu. Poprzez stronę można również zarejestrować się w konkursie oraz przesłać swój projekt. Poszczególne kroki:
1. Zapoznaj się z regulaminem konkursu i zasadami przesyłania prac 2. Stwórz własny projekt koszulki 3. Zarejestruj się i wypełnij formularz zgłoszeniowy 4. Wyślij pracę 5. Wyraź zgodę na warunki konkursu i na upowszechnienie Twojego projektu. Na konkurs należy zgłaszać prace o wymiarze 650px (szerokość) na 800px (wysokość). Przesłany plik nie powinien przekraczać 250kb. Organizatorzy konkursu proszą o nie przesyłanie oryginałów prac. Nagrody

W konkursie zostanie wyłonionych sześć prac – pięć z nich będzie wybranych przez jurorów, jedna zaś w wyniku głosowania publicznego. 31 października 2011 r. autorzy zwycięskich prac zostaną poinformowani o przyznaniu nagród. Laureaci będą zaproszeni do siedziby głównej ONZ w Nowym Jorku, gdzie odbędzie się ceremonia wręczania nagród. Wezmą też udział w oficjalnych obchodach Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, przypadających na 22 listopada 2011 r.
Co możesz zrobić, by opowiedzieć się za eliminacją przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt?

 1. Zapoznaj się z  przyczynami i konsekwencjami przemocy wobec kobiet i dziewcząt.


 2. Wysłuchaj, co mają do powiedzenia dziewczęta i kobiety, które znasz i wyciągnij wnioski z ich doświadczeń.


 3. Rzuć wyzwaniu seksistowskiemu językowi i pejoratywnemu mówieniu o kobietach oraz zwalczaj niestosowne dowcipy i żarty.


 4. Naucz się rozpoznawać przejawy nękania i napastowania seksualnego kobiet i dziewcząt w swojej rodzinie, szkole i społeczności. Przeciwstawiaj się temu zjawisku.


 5. Zastanów się, jak twoje własne zachowanie i podejście do kwestii przemocy wobec kobiet i dziewcząt może przyczynić się do zmniejszenia tego zjawiska.


 6. Wspomagaj finansowo lub w inny sposób organizacje, które udzielą pomocy kobietom i dziewczętom oraz nie wspieraj tych instytucji, które propagują stosowanie przemocy.

Więcej informacji:

UNiTE Tshirt Design Competition
http://unitetshirtcompetition.org/en/home

Kobiety, Rozwój, pokój – Kampania ONZ przeciw przemocy wobec kobiet
http://www.unic.un.org.pl/kobiety_rozwoj_pokoj/
Miliony kobiet i dziewcząt na całym świecie doświadcza przemocy ze względu na płeć: przemocy domowej, gwałtu, okaleczenia narządów płciowych, przemocy seksualnej na tle konfliktów zbrojnych. Kobiety są ofiarami zabójstw na tle honoru i mordowane za posag, są także ofiarami handlu ludźmi. Badania wykazują, że głównym powodem śmierci i niepełnosprawności kobiet i dziewcząt w wieku 16 – 44 lat jest właśnie przemoc ze względu na płeć.
Ogłoszona w 2008 r. kampania Sekretarza Generalnego ONZ "Zjednoczmy się, aby wyeliminować przemoc wobec kobiet" ma na celu podniesienie świadomości społeczeństw oraz zwiększenie woli politycznej oraz środków na zapobieganie i wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt we wszystkich rejonach świata.
Kampania wzywa rządy państw, społeczeństwo obywatelskie, organizacje kobiece, mężczyzn, młodych ludzi, sektor prywatny, media oraz cały system ONZ do połączenia swoich wysiłków, aby pokonać tą globalną pandemię, jaką jest przemoc wobec kobiet i dziewcząt.
Same fakty
 • Jak wynika z badań krajowych, w ciągu swojego życia prawie 70% kobiet doświadcza przemocy fizycznej lub seksualnej (przede wszystkim ze strony swoich najbliższych partnerów lub znajomej osoby).


 • W skali globalnej, prawie 50% przypadków napastowania seksualnego dotyczy dziewcząt poniżej 16 roku życia.


 • Kobiety i dziewczęta stanowią 80% liczby ofiar handlu ludźmi. Szacuje się, że co roku 800,000 ludzi jest przemycanych poza granice własnego kraju. W 80% odnotowanych przypadkach tego przestępczego procederu, ofiary handlu ludźmi są wykorzystywane seksualnie.


 • Od 40% do 50% kobiet w Unii Europejskiej spotkało się z niepożądanymi przypadkami dotyczącymi zachowań seksualnych, niechcianymi kontaktami fizycznymi lub z innymi formami nękania seksualnego w miejscu pracy.


 • Od 20,00 do 50,000 kobiet zostało zgwałconych podczas wojny w Bośni i Hercegowinie w latach 1992-1995. Z kolei w Rwandzie w 1994 r., kiedy to doszło do ludobójstwa ofiarami gwałtu padło od 250,000 do 500,000 kobiet.


 • Przemoc w szkołach i niedopuszczanie do uczęszczania do szkół ogranicza możliwości edukacyjne i rozwoju dziewcząt.


 • Ryzyko zakażenia wirusem HIV jest czterokrotnie większe wśród kobiet niż wśród mężczyzn. Kobiety zmuszone są do uprawiania seksu, są gwałcone, doświadczają okaleczeń i urazów fizycznych, odmawia się im możliwości używania prezerwatyw.

2011-09-06

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×