facebook facebook instagram youtube

Komitet ONZ ds. Praw Człowieka dokona przeglądu
przestrzegania praw człowieka w Polsce


17 i 18 października 2016 r.  Komitet ONZ ds. Praw Człowieka w Genewie przyjrzy się  sytuacji przestrzegania praw człowieka w Polsce. Regularne przeglądy tego typu dotyczą wszystkich 168 państw, które ratyfikowały Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (ICCPR).  
 
Komitet ONZ ds. Praw Człowieka, składający się z osiemnastu niezależnych międzynarodowych ekspertów, oraz  delegacja polskiego rządu omówią szereg kwestii dotyczących wypełniania postanowień  ICCPR. Komitet zapozna się również ze stanowiskiem przedstawiciele organizacji pozarządowych.  
 
Dwudniowe spotkanie Komitetu z delegacją polskiego rządu jest otwarte i odbędzie się  w dniach 17-18 października w Pałacu Wilsona w Genewie. Relacje ze spotkania będzie można obejrzeć na stronie  http://webtv.un.org/ (17.X godz. 15 – 18;  18.X godz. 10 – 13).
 
Wcześniej Polska przedstawiła Komitetowi swoje sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw człowieka. Komitet ONZ ds. Praw Człowieka otrzymał również raporty od wielu organizacji pozarządowych. Wszystkie raporty są dostępne na http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1034&Lang=en .
 
4 listopada o godz. 13:30 w Pałacu Narodów w Genewie odbędzie się konferencja prasowa, na której Komitet przedstawi swoje wnioski dotyczące Polski i innych państw poddanych przeglądowi (Słowacja, Mołdawia, Jamajka, Kolumbia, Azerbejdżan, Maroko). Wnioski przedstawione przez Komitet będą dostępne na powyższej stronie.

Kontakt dla mediów: Liz Throssell: +41 (0) 22 917 9466 / +41 79 752 0488 ethrossell@ohchr.org
 
* * * * * * * * *
 
Komitet ONZ ds. Praw Człowieka to niezależni międzynarodowi eksperci w dziedzinie praw człowieka, którzy nie są reprezentantami żadnego państwa członkowskiego.  Uwagi końcowe Komitetu są niezależną oceną przestrzegania zobowiązań w zakresie praw człowieka przez państwa członkowskie zgodnie z postanowieniami Paktu.
 
50 lat istnienia Międzynarodowej Karty Praw Człowieka
 
W 2016 roku przypada 50 rocznica podpisania Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (ICCPR) oraz Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (ICESCR). Traktaty te, wraz z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, tworzą Międzynarodową Kartę Praw Człowieka. Biuro Praw Człowieka ONZ przez cały rok prowadzi kampanię pod hasłem „Nasze Prawa. Nasze Wolności. Na Zawsze.” („Our Rights, Our Freedoms, Always”), która ma na celu promowanie i podnoszenie świadomości ludzi na temat tych dwóch traktatów. Kampania skupia się przede wszystkim na ponadczasowych tematach praw i wolności, w szczególności wolności od strachu, wolności słowa, wolności wyznania i wolności od biedy. Więcej o kampanii na stronie http://www.unic.un.org.pl/prawa-czlowieka/kampania-%E2%80%9Enasze-prawa.-nasze-wolnosci.-na-zawsze.%E2%80%9D/ .

2016-10-17

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×