Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
Holocaust |  Prawa człowieka |  Strona główna UNIC

Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu

"Holokaust - wieczna pamięć"

Konkurs plastyczny dla szkół ponadgimnazjalnych

Ośrodek Informacji ONZ, styczeń 2007 r.
Strona aktualizowana 18 czerwca 2007 r.


pamięć

Zobacz również:
Remembrance and Beyond: http://www.un.org/holocaustremembrance/
Instytut Yad Vashem: http://www.yadvashem.org/"Żydzi na całym świecie muszą czuć, że Narody Zjednoczone to także ich dom."
Kofi Annan (fragment wystąpienia na seminarium poświeconym antysemityzmowi,
Siedziba Główna ONZ, Nowy Jork, 21 czerwca 2004 r.)

podpis poniżej

Kofi Annan podczas otwarcia wystawy w Siedzibie Głównej
ONZ w Nowym Jorku upamiętniającej 60-tą rocznicę
wyzwolenia nazistowskich obozów zagłady w Europie.

1 listopada 2005 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję 60/7, ustanawiającą dzień 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o ofiarach Holokaustu. Mówiąc o znaczeniu tego Dnia, Sekretarz Generalny NZ podkreślił, że ma on na celu zwrócenie uwagi na tragedię Holokaustu i wnioski, jakie z niego wypływają. Ówczesne wydarzenia to zło, którego nie można rozpatrywać tylko w kategoriach przeszłości i wymazać z pamięci.

Horror II Wojny Światowej był impulsem do stworzenia Narodów Zjednoczonych, a jednym z fundamentalnych postanowień Karty ONZ jest przestrzeganie praw wszystkich ludzi bez względu na rasę, płeć, język czy religię. Podczas otwarcia Muzeum Historii Holokaustu Yad Vashem w Izraelu w marcu 2005 r., Kofi Annan przypomniał, iż potępiane przez świat ludobójstwo, wymordowanie 6 milionów Żydów i milionów ludzi innych narodowości, leżało u podstaw przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Sekretarz Generalny dodał, że NZ mają obowiązek walczyć z nienawiścią i nietolerancją. "Narody Zjednoczone, które nie przewodniczą walce z antysemityzmem i innymi formami rasizmu, podważają sens swojej dotychczasowej działalności i dalszego istnienia." -powiedział Sekretarz Generalny ONZ.

27 stycznia 1945 r. największy nazistowski obóz śmierci Auschwitz-Birkenau w Polsce został wyzwolony przez Armię Sowiecką. Data ta została wybrana dla obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o ofiarach Holokaustu. Niektóre kraje już wcześniej poświęcały ten dzień pamięci Holokaustu.

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, marzec 2006 r.