Rok 2001 - Międzynarodowy Rok Wolontariatu

International Year of Volunteers
Anee Internationale des Volontaires
Ano Internacional de los Voluntarios
www.iyv2001.org
Więcej informacji o wolontariacie ONZ

DLA GRUP DZIAŁAJĄCYCH W RAMACH WSPÓLNOTY LUB ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Poniżej zamieszczone są tematy i pytania, które możecie uznać za użyteczne w dyskusji podczas planowania obchodów IYV 2001 w waszej wiosce, osiedlu lub grupie miejskiej.

 • Czy jest w zwyczaju tradycyjne spotykanie się kobiet i mężczyzn w waszej wiosce, osiedlu lub na przedmieściach w celu udzielenia sobie wzajemnej pomocy, wspólnej pracy dla dobra wszystkich, na przykład harambee, minga lub barangay?
 • Czy wasza wspólnota musiała borykać się z poważną sytuacją kryzysową w przeciągu ostatnich paru lat? Wojna domowa? Epidemia? Jak sobie z tym poradziliście? Czy spowodowało to, że niektórzy poświęcili bezinteresownie swój czas i środki w celu niesienia pomocy innym?
 • Czy założyliście na przykład stowarzyszenie rozwojowe, związek, centrum wspólnotowe, w którym ludzie bezinteresownie dzielą się z innymi swoimi umiejętnościami i wiedzą? Czy spotkało się to z uznaniem?
 • Jakie jest największe dotychczasowe osiągnięcie waszej wspólnoty, które było wynikiem wspólnej pracy?
 • Jakie są największe przeszkody stojące na drodze do sukcesu waszej działalności wolontariackiej? Brak pieniędzy? Brak transportu? Brak aprobaty starszych? Brak pewności siebie? Niedostatek pomysłów? Niedostateczne umiejętności? Podejrzliwość innych co do motywacji wolontariuszy? Brak oficjalnego wsparcia?
 • Czy czujesz, że działalność wolontariuszy jest w pełni doceniana za wkład, jaki wnosi do rozwoju społeczności? Przez liderów i osoby starsze? Przez lokalną administrację? Przez władze kościelne? Przez waszych przedstawicieli politycznych? Przez urzędników? Przez rząd? Na czyim poparciu, którego teraz brakuje, zależałoby wam najbardziej?
 • Co pomogłoby wam najlepiej wykorzystać dobrą wolę wolontariuszy w waszej wspólnocie? Lepsze miejsce spotkań? Zachęta ze strony biur i urzędów? Szkolenia w takim zakresie, jak szacowanie potrzeb, administracja, rachunkowość? Poczucie jedności czy jakieś inne środki?
 • Czy słyszeliście o powodzeniu w innej wiosce, osiedlu lub grupie wspólnotowej, którą chcielibyście naśladować, metody, którą chcecie wypróbować? Czy potrzebujecie pomocy w celu uzyskania pełnych informacji na ten temat? Czy możecie je mieć w każdej chwili? Czy chcielibyście, aby radio, telewizja i prasa podawały informacje o podobnych osiągnięciach częściej? 
 • Czy jest łatwo, czy trudno utworzyć grupy wolontariuszy i sprawić, by były uznane przez władze w waszym kraju?
 • Czy wasza grupa jest stowarzyszona z organizacją na poziomie państwowym? Czy możecie dzięki temu efektywnie powiadamiać biura i urzędy o waszych działaniach?
 •  Czy istnieją jakieś postanowienia, które pozwoliłyby lokalnemu i narodowemu rządowi formalnie uznać i wspierać organizacje wolontariuszy? Które, jeżeli jakiekolwiek, ministerstwo jest odpowiedzialne za nawiązywanie stosunków waszego rządu z takimi organizacjami?
 •  Zgromadzenie Ogólne ONZ ma nadzieję, że każde państwo założy narodowy komitet wspomagający wolontariat w czasie obchodów IYV 2001 i dłużej. Co wasza grupa chciałaby najbardziej, aby wasz rząd uczynił dla zapewnienia większego uznania dla działalności wolontariuszy, udzielenia jej większej pomocy i popularyzowania jej wkładu w społeczny rozwój? Czy zasugerujecie coś komitetowi? Czy istnieją jakieś nowe sposoby, które pozwoliłyby waszej grupie pomóc w tym rządowi?
 • Czy wasza grupa zorganizuje jakąś działalność związaną z obchodami IYV 2001?

Wstecz


Strona główna UNIC