"United Nations Volunteers (UNV)
Wolontariat ONZ

 
 
"Jeżeli każdy mieszkaniec naszej planety poświęciłby tylko rok życia
pracy dla innych, świat stałby się znacznie lepszy"

U Thant, Sekretarz Generalny ONZ, 1961 - 71

Wolontariusze poświęcają swój czas i energię niosąc pomoc mieszkańcom najuboższych krajów świata. Działalność wolontariacka przynosi ogromne korzyści dla społeczeństwa, jak również dla każdego człowieka z osobna. Praca wolontariuszy cieszy się rosnącym uznaniem. Coraz więcej osób z całego świata wyraża chęć wykonywania pracy w ramach wolontariatu. Coraz więcej krajów zgłasza potrzeby zatrudniania wolontariuszy. Ich praca nie jest łatwa i wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Często wykonują ją na terenach objętych konfliktami zbrojnymi oraz w trudnych warunkach klimatycznych.

Wolontariusze z Zambii i Kanady pomagają w przygotowaniu wyborów w Timorze Wschodnim Wolontariusze z Zambii i Kanady pomagają w przygotowaniu wyborów w Timorze Wschodnim

Podkreślając znaczenie wolontariatu i doceniając pracę wolontariuszy na całym świecie, Zgromadzenie Ogólne NZ w 1997 roku ustaliło, że co roku 5 grudnia obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Rok 2001 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu, co przyczyniło się do aktywizacji działań w tej dziedzinie.