Rok 2001 - Międzynarodowy Rok Wolontariatu

International Year of Volunteers
Anee Internationale des Volontaires
Ano Internacional de los Voluntarios
www.iyv2001.org
Więcej informacji o wolontariacie ONZ


OGŁOSZENIE ROKU 2001 ROKIEM WOLONTARIATU

CELE ROKU

ZADANIA

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ

POLSCY WOLONTARIUSZE