Rok 2001 - Międzynarodowy Rok Wolontariatu

International Year of Volunteers
Anee Internationale des Volontaires
Ano Internacional de los Voluntarios
www.iyv2001.org
Więcej informacji o wolontariacie ONZ

DLA SEKTORA PRYWATNEGO

W ostatnich latach zaobserwowano - zwłaszcza w krajach uprzemysłowionych - wzrost "grupowego wolontariatu". Firmy i przedsiębiorstwa przemysłowe zauważyły, że umożliwienie pracownikom uczestnictwa w akcjach wolontariackich w społeczności lokalnej lub czasem nawet poza krajem pobudza przedsiębiorczość, zwiększa satysfakcję z pracy i daje dobry wizerunek firmie. Grupowy wolontariat na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym może stać się tematem znacznego zainteresowania w ramach Międzynarodowego Roku Wolontariatu. Poniższe pytania mogą pomóc grupom lokalnym, rządom i firmom sektora prywatnego w zastanowieniu się, co jeszcze może być osiągnięte przez wolontariuszy z tego sektora i jak można to ułatwić.

 •  Czy sądzicie, biorąc pod uwagę szeroką perspektywę, że prywatni przedsiębiorcy i przemysłowcy, bez szkody dla produkcji i warunków pracy lub sprzedaży produktów, mogą i powinni wnieść swój wkład dla społeczeństwa poza oferowanymi przez siebie miejscami pracy?
 • Czy są przykłady grupowego wolontariatu w waszej społeczności? Czy macie dostęp do poszczególnych firm, które tego spróbowały, aby dowiedzieć się, czego nauczyli się i jakie są ich doświadczenia?
 • Czy istnieją takie potrzeby w waszej społeczności, w których firmy byłyby szczególnie pomocne?
 • W jaki najlepszy sposób firmy w waszym kraju mogą zostać przekonane, że mogą odnieść korzyści z pracy społecznej swoich pracowników?
 • Czy znacie jakieś przedsiębiorstwo prywatne, które korzystało z pracy miejscowych lub zagranicznych wolontariuszy w rozwiązaniu własnych problemów produkcyjnych i marketingowych?
 • Czy słyszeliście o pracy "Senior Executive Services" lub UNISTAR czy TOKTEN - krótkoterminowych programach konsultacyjnych United Nations Volunteers, które pomagają prywatnym przedsiębiorcom i przemysłowcom? Czy chcielibyście uzyskać informacje na ten temat?
 • W jakim stopniu emeryci w waszym kraju mogą być zachęceni do podzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z sektorem komercyjnym i przemysłowym w ramach wolontariatu, zarówno w kraju, jak i za granicą?
 • Czy chcielibyście otrzymać więcej informacji i publikacji na ten temat?
 • Czy uważacie, że przydatne byłoby zorganizowanie seminarium na waszym terenie, by poznać np. korzyści z pracy wolontariuszy dla przedsiębiorstwa, pracowników i społeczności; jak sprawić, by taki program wolontariatu był zbieżny z celami przedsiębiorstwa; co można zrobić, by zachęcić pracowników do działalności na rzecz potrzebujących?
 • Czy związki pracodawców i związki zawodowe na poziomie krajowym mogą być zainteresowane poznaniem możliwości grupowego wolontariatu?
 • Czy zdajecie sobie sprawę, że Internet może być wykorzystany do promocji "wirtualnego wolontariatu", że istnieją zadania, które mogą być wykonane przez Internet i że takie podejście uwzględnia potrzeby osób, które nie mogą wychodzić z domu lub są niepełnosprawne?
 • Jeśli twoja firma rozważałaby zaangażowanie się w grupowy lub wirtualny wolontariat, w jaki sposób rząd mógłby okazać się pomocny? Czy chciałbyś zaproponować rządowi taką pomoc przez Komitet Narodowy na rzecz Międzynarodowego Roku Wolontariatu?
 • Czy poświęciłbyś trochę czasu swoich pracowników na rzecz akcji w ramach IYV 2001? Czy masz jakieś pomysły na takie akcje, czy jesteś zainteresowany jakimiś sugestiami ze strony innych?

Wstecz


Strona główna UNIC