Rok 2001 - Międzynarodowy Rok Wolontariatu

International Year of Volunteers
Anee Internationale des Volontaires
Ano Internacional de los Voluntarios
www.iyv2001.org
Więcej informacji o wolontariacie ONZ

Do wstępnego przemyślenia

Poniżej zaprezentowane są kwestie, które można rozważyć w ramach wstępnych przemyśleń co do IYV 2001 w naszym kraju. Ten rok ma być poświęcony pracy wolontariuszy: ważny jest wkład wolontariuszy w każdym konkretnym sektorze lub dla każdej konkretnej sprawy. W gestii każdego kraju leżeć będzie wyznaczenie zakresu działalności wolontariuszy przewidzianej na ten rok.

 • Jakie są tradycyjne sposoby okazywania solidarności z innymi w waszym kraju?
 • Terminologia: czy istnieją odpowiedniki dla słów "volunteer" i "voluntary action" w waszym języku?
 • Kim jest w waszym przekonaniu wolontariusz? Czy chcielibyście lub musicie dokonywać rozróżnienia, zgodnie z teorią i praktyką przyjętą w waszej społeczności, między tym, kto może, a kto nie może zostać nazwanym wolontariuszem w czasie IYV 2001?
 • Co uznajecie za podstawową motywację lub filozofię wolontariuszy?
 • Czym jest działalność wolontariatu i co charakteryzuje jego organizacje? Czy dostrzegacie moment, w którym działalność społeczna ustępuje miejsca działalności politycznej?
 • Kto angażuje się w pracę na rzecz innych w waszym kraju? Czy niektóre grupy ludności robią więcej niż inne?
 • Jakie są jakościowe wpływy wolontariuszy na waszą społeczność? Czy zostały zmierzone?
 • Jaki jest ilościowy wkład wolontariuszy w waszą społeczność? Czy został przeanalizowany?
 • Czy istnieje ryzyko wykorzystywania wolontariuszy przez organizowanie ich w taki sposób, że mogą zastąpić zawodowych pracowników?
 • Czy władze w waszym kraju postrzegają wolontariat jako aktywne realizowanie praw obywatelskich, wzmacnianie wpływu wspólnot i przyczynianie się do dobrego rządzenia, czy też jest to postrzegane jako forma rywalizacji?
 • Czy możecie podać przykłady, kiedy narodowy lub lokalny rząd uznały wolontariuszy za partnerów w świadczeniu usług dla społeczeństwa?
 • Czy administracja waszego kraju jest przygotowana na dostrzeganie i wspomaganie wolontariuszy i ich organizacji? 
 • Które, i czy jakiekolwiek, ministerstwo jest za to odpowiedzialne?
 • Czy istnieje na szczeblu państwowym jakiekolwiek ciało/a współpracujące lub pełniące funkcje parasola ochronnego dla organizacji wolontariackich, które powinny odegrać znaczącą rolę podczas IYV 2001 w waszym kraju?
 • Czy według was byłoby użyteczne posiadanie regulaminu postępowania dla wolontariuszy działających w obrębie swoich krajów i/lub udostępnianie takiego regulaminu wolontariuszom z zagranicy działającym w waszym kraju?
 • Czy jest łatwo, czy trudno rozpocząć działalność opartą na pracy wolontariatu w waszym kraju?
 • Czy w waszym kraju na określonym etapie pojawia się potrzeba wykonywania pracy przez pół- lub pełnoetatowych pracowników, finansowo wynagradzanych - dla wzmacniania administracji i prowadzenia rachunkowości organizacji wolontariackiej?
 • Czy istnieją możliwości szkolenia w zakresie zarządzania wolontariatem dla wolontariuszy lub pracowników obejmujących stanowiska w zarządzie?
 • Jakie możliwości istnieją dla wolontariuszy i ich organizacji w waszym kraju, czy stoworzono szanse dla wykorzystania ich doświadczeń i doskonalenia ich działalności?

Wstecz


Strona główna UNIC