Rok 2001 - Międzynarodowy Rok Wolontariatu

International Year of Volunteers
Anee Internationale des Volontaires
Ano Internacional de los Voluntarios
www.iyv2001.org
Więcej informacji o wolontariacie ONZ

Polski Honorowy Komitet Międzynarodowego Roku Wolontariatu

Pod koniec 2000 r. w Polsce powstał Honorowy Komitet Międzynarodowego Roku Wolontariatu. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych oraz przedstawiciele Kościołów. 

Członkami Komitetu są:
- Longin Komołowski, Wicepremier, Minister Pracy i Polityki Społecznej
- Joanna Staręga-Piasek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy
    i Polityki Społecznej
- Marc Destanne de Bernis, Stały Przedstawiciel UNDP w Polsce
- Bp Jan Chrapek, Biskup Diecezji Radomskiej
- Joanna Fabisiak, Prezes Fundacji "świat na Tak"
- Barbara Hansen, Konsultant
- Stanisław Jałowiecki, Marszałek Województwa Opolskiego
- Piotr Pawłowski, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracja
- Dariusz Pietrowski, Wiceprezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu
- Sławomir Piechota, Członek Zarządu Miasta Wrocławia ds. Polityki Społecznej
- Bp Jan Szarek, Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
- Jacek Wojnarowski, Fundacja im. Stefana Batorego

Wstecz


Strona główna UNIC