Rok 2001 - Międzynarodowy Rok Wolontariatu

International Year of Volunteers
Anee Internationale des Volontaires
Ano Internacional de los Voluntarios
www.iyv2001.org
Więcej informacji o wolontariacie ONZ

PROMOWANIE WOLONTARIATU

Promocja działalności wolontariatu jest czwartym z czterech celów obchodów IYV 2001. Działania promocyjne powinny mieć na celu zwiększenie zrozumienia opinii publicznej i organów państwowych dla działań wolontariackich, a w szczególności ich pozytywny odbiór. Wśród pożądanych efektów promocji jest osiągnięcie sytuacji, w której społeczeństwo dostrzega, iż potrzeby społeczne w coraz większym stopniu mogą być zaspokajane dzięki pomocy wolontariuszy; że coraz więcej uczniów szkół podstawowych, młodzieży, osób aktywnych zawodowo oraz emerytów zgłasza chęć uczestnictwa w projektach wolontariatu oraz że zostały podjęte działania i udostępnione środki, aby połączyć ów potencjał z potrzebami i możliwościami.

 • W zamierzeniu działania promocyjne:
  -powinny mieć podstawy w działaniach i osiągnięciach wolontariuszy tu i teraz
  - powinny kłaść nacisk na kompetencje i profesjonalizm oraz na humanitaryzm zaangażowanych wolontariuszy
  - powinny mieć na celu między innymi zgłaszanie potrzeby wykonania nowych projektów przez wolontariuszy 
  - powinny zachęcać nowych wolontariuszy i aktywistów do przyłączania się do działalności wolontariatu
 • Należy zwrócić uwagę opinii publicznej na korzyści, jakie osoby w trudnej sytuacji w szczególności, a społeczeństwo ogółem, odnosi z konkretnych działań wolontariuszy
 • Można by ułożyć z fotografii historię wolontariatu w waszym kraju! 
 • Albo sfotografować spotkanie wszystkich wolontariuszy z okazji IYV 2001 z lotu ptaka!
 • Szczególnie skuteczną promocją byłoby zaangażowanie znanych osób w działalność na rzecz innych w czasie obchodów IYV 2001, poza ich aktywnością w dziedzinie, w której są znani, np. głowa państwa, ministrowie i inni politycy, osoby publiczne, takie jak aktorzy, piosenkarze, gwiazdy filmowe, muzycy pop, sportowcy
 • Krajowe i lokalne władze, społeczności lokalne i organizacje wolontariackie mogłyby wykorzystać obchody IYV 2001, aby stymulować kreatywność i wizję w określaniu bardziej innowacyjnych i wartościowych zadań dla wolontariuszy i znaleźć sposób na skuteczną kampanię na rzecz wolontariuszy wykonujących je
 • Podkreślając w ten sposób wartość działalności wolontariackiej, można poświęcić część działań promocyjnych na zdobycie wsparcia finansowego i innego ze strony rządu, fundacji, sektora prywatnego i źródeł zewnętrznych w celu poszerzenia zakresu zaangażowania wolontariatu.
 • W planach można uwzględnić stały program edukacyjny, kontynuowany także po obchodach roku 2001; mogłaby to być coroczna konferencja liderów wolontariatu, publikacja na temat kierownictwa w wolontariacie (volunteer leadership), programy szkolne dla nastolatków na temat wolontariatu, interaktywna strona internetowa, kurs uniwersytecki
 • Można również rozpatrzyć możliwość założenia krajowego centrum wolontariatu, którego zadaniem byłoby promowanie działalności wolontariackiej wykraczające poza obchody IYV 2001 i podtrzymanie osiągnięć w zakresie uznania, promocji, współpracy i ułatwiania służby wolontariackiej
 • Można również zobowiązać się do podkreślania obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariatu 5 grudnia każdego roku.

Wstecz


Strona główna UNIC