Rok 2001 - Międzynarodowy Rok Wolontariatu

International Year of Volunteers
Anee Internationale des Volontaires
Ano Internacional de los Voluntarios
www.iyv2001.org
Więcej informacji o wolontariacie ONZ

KILKA RAD DLA JEDNOSTKI

Cały wolontariat jest oparty na akcie woli jednostki: ona lub on może podjąć decyzję, czy próbować pomagać innym, czy nie. Każdy z wielkich ruchów w ludzkiej historii rozpoczynał się właśnie od takiego aktu woli ze strony jednej lub wielu osób. Równolegle z rozwojem każdego społeczeństwa wiele jednostek i całych grup cierpi z powodu biedy, kalectwa, ucisku, pogarszającego się stanu środowiska itp. Międzynarodowy Rok Wolontariatu 2001 nie osiągnie zamierzonego celu, jeśli nie znajdą się rzesze jednostek gotowych poświęcić swój czas, możliwości i współczucie dla innych jako wolontariusze. Ten Rok ma zachęcić ich do podjęcia tej istotnej decyzji.

 • Jakkolwiek trudne jest twoje życie, czy widzisz, że masz obecnie o wiele więcej szczęścia niż niektórzy ludzie z twojego sąsiedztwa lub ci, o których słyszałeś w radiu, widziałeś w TV lub czytałeś w gazetach?
 • Pomyśl, w jaki sposób możesz wnieść swój wkład. Co masz do zaoferowania. Bez względu na twoje mocne strony (lub słabości) jest coś, co możesz zrobić dla innych. Może jesteś dobry w językach obcych, księgowości i mógłbyś pomagać w uczeniu lub szkoleniu innych?
 • Być może doświadczyłeś jakiejś choroby, uzależnienia, straty bliskiej osoby, pobytu w więzieniu i mógłbyś poradzić coś innym, których to spotkało.
 • Może jesteś dobry w sporcie i mógłbyś do niego namówić młodych ludzi.
 • Może masz dar bycia przywódcą, tworzenia projektów i pracowania nad nimi 
  i mógłbyś w tych dziedzinach pomóc jakiejś organizacji wolontariackiej.
 • Może jesteś emerytem, który wcześniej zajmował się biznesem lub przemysłem, mógłbyś pomóc jakiejś firmie w jej problemach.
 • Może jesteś zamożny i mógłbyś wesprzeć finansowo jakąś organizację charytatywną.
 • Może jesteś specjalistą w stosunkach międzyludzkich i mógłbyś pomóc sąsiadowi, o którym wiesz: emerytowi, choremu na AIDS, dziecku z problemami w szkole, pacjentowi w szpitalu, bezrobotnej młodzieży, osobie niepełnosprawnej lub komukolwiek.
 • Zdecyduj, ile czasu tygodniowo możesz poświęcić pracy wolontariackiej, i znajdź działalność, która pozwoli ci coś osiągnąć i usatysfakcjonuje cię w tym czasie.
 • Rozejrzyj się w swoim sąsiedztwie lub w całym kraju za grupą, która już działa, 
  i przyłącz się do niej - nie myśl, że koniecznie musisz utworzyć coś nowego.
 • Albo też miej oczy i uszy szeroko otwarte na to, co inne grupy zdołały już osiągnąć w innych częściach kraju, i pomyśl o realizacji ich pomysłów w swojej społeczności.
 • Być może w twojej społeczności istnieje tradycja solidarności, która chwilowo została zaniedbana, a mogłaby być przywrócona do życia po dopasowaniu do dzisiejszych realiów.
 • Może masz jakiś świetny pomysł na reklamę lub na zbiórkę funduszy, który mógłbyś podsunąć Międzynarodowej Komisji na IYV 2001?
 • Czy mógłbyś zachęcić kolegów w pracy, przyjaciół w szkole lub na uczelni, kobiety w twojej społeczności, wiernych z twojego kościoła, by zgromadzili się i podjęli działania dla dobra każdego?
 • Czy mógłbyś, będąc osobą wykwalifikową i doświadczoną, robiącą karierę lub też emerytem, być może mówiącym obcymi językami, rozważyć poświęcenie roku lub dwóch lat swojego życia na pomoc humanitarną, promowanie praw człowieka i demokracji w innej części świata? 

Wstecz


Strona główna UNIC