"United Nations Volunteers (UNV)
Wolontariat ONZ

 
 

Jak zostać wolontariuszem ONZ?

Wolontariusze dobrowolnie angażują się na rzecz dobra ogólnego. Pomagając społeczeństwu - realizują siebie, dzielą się swoją wiedzą, zdolnościami, ofiarują swój czas innym.

Program Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych UNV to międzynarodowy program rekrutujący specjalistów do pracy w wielu krajach świata. Wolontariusze pracują przy projektach i programach pomocowych prowadzonych przez organizacje i agendy systemu ONZ.

Osoby, które chcą się zgłosić do pracy w charakterze wolontariusza, powinny posiadać następujące cechy:

  • Silną motywację, wynikającą z wartości i zasad wolontariatu;
  • Predyspozycje do pracy w wielokulturowym środowisku;
  • Możliwość przystosowywania się do pracy w trudnych warunkach;
  • Umiejętności interpersonalne i przywódcze;
  • Wcześniejsze doświadczenie w pracy w krajach rozwijających się (zarówno zawodowej, jak i w charakterze wolontariatu) jest dodatkowym atutem.

Wymagane kwalifikacje:

  • Ukończone studia wyższe;
  • Kilka lat właściwego doświadczenia zawodowego;
  • Ukończone 25 lat w momencie podjęcia pracy wolontariusza (nie ma górnej granicy wieku);
  • Dobra znajomość co najmniej jednego z języków używanych w UNV: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego.

Podejmując pracę wolontariusze podpisują sześciomiesięczne lub dwunastomiesięczne kontrakty, które mogą być przedłużone na kolejne okresy. Oczekuje się jednak, że okres pracy nie będzie krótszy niż rok. Wolontariusze nie wybierają kraju, w którym chcą służyć.

Zadania powierzone wolontariuszom są prawdziwymi wyzwaniami, a warunki życia w miejscu pracy mogą okazać się trudne, czy wręcz niebezpieczne.

Mówiąc o swojej pracy wolontariusze podkreślają dużą osobistą satysfakcję i możliwości wywierania pozytywnego wpływu na środowisko, w którym pracują. Swoją pracą przyczyniają się do rozwoju kraju i budowania pokoju.

Zainteresowani udziałem w programie UNV mogą wysłać swoją aplikację drogą internetową. Pełne informacje na temat warunków uczestnictwa oraz formularze, które należy wypełnić i wysłać, znajdują się na stronie www.unv.org.