« strona główna UNIC Warsaw « światowe kryzysy

Konflikty w krajach Byłej Jugosławii

Gdy w 1991 roku nastąpił rozpad Jugosławii, nacjonalistyczne i etniczne napięcia w byłych republikach kraju doprowadziły do wybuchu wielu krwawych konfliktów.

Najwięcej ofiar pochłonęła, trwająca 3,5 roku, wojna w Bośni i Hercegowinie. Podczas tego konfliktu miała miejsce tragedia w Srebrenicy - największa masakra cywilów po II Wojnie Światowej. W czasie wojny w Bośni i Hercegowinie istotna była rola Organizacji Narodów Zjednoczonych (oddziały sił pokojowych UNPROFOR oraz pracownicy UNHCR). Reprezentanci ONZ brali również udział w konferencji pokojowej w Dayton, która zakończyła wojnę w Bośni i Hercegowinie.

W prowincji Serbii, Kosowie, także przez lata trwały napięcia. Wojna w Kosowie wybuchła w 1998 roku i dopiero interwencja międzynarodowa w 1999 roku zakończyła liczne represje wobec cywilów oraz czystki etniczne na wielką skalę. Do dzisiaj sytuacja w Kosowie nie jest stabilna.

mapa Byłej Jugosławii
Mapa byłej Jugosławii