« omiń menu « strona główna UNIC « niepełnosprawność wersja do druku

Międzynarodowa Nagroda Niepełnosprawności im. F.D. Roosevelta
Franklin Delano Roosevelt International Disability Award
(FDR Award)

Lech Kaczyński podczas ceremonii wręczenia Nagrody

Lech Kaczyński podczas ceremonii wręczenia
Nagrody Niepełnosprawności im. F.D. Roosevelta
w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, 18 września 2006 r.

Międzynarodowa Nagroda Niepełnosprawności im. F.D. Roosevelta jest fundowana i wręczana od 1995 r. przez Światowy Komitet ds. Osób Niepełnosprawnych (World Committee on Disability) oraz Instytut im. Franklina i Eleonory Roosevelt (Franklin and Eleanor Roosevelt Institute). Przyznawana jest państwom członkowskim ONZ za osiągnięcia w dziedzinie ulepszania sytuacji osób niepełnosprawnych. FDR Award jest corocznie odbierana przez najwyższe władze zwycięskiego kraju, a nagroda w wysokości 50 000 USD przekazywana jest wybranej organizacji pozarządowej działającej w danym państwie.

W 2006 roku Międzynarodowa Nagroda Niepełnosprawności im. F. D. Roosevelta została przyznana Polsce.

Strona powstała na podstawie materiałów ONZ we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji www.integracja.org, marzec 2007 r.