facebook facebook instagram youtube

2011 - Międzynarodowy Rok
Ludności Pochodzenia Afrykańskiego
„Społeczność międzynarodowa nie może godzić się na to, aby całe społeczności były marginalizowane ze względu na kolor ich skóry. Ludzie pochodzenia afrykańskiego są wśród tych najbardziej dotkniętych rasizmem. Zbyt często spotykają się oni z łamaniem podstawowych praw, takich jak dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i edukacji. Geneza tego typu krzywdzących czynów ma długą i straszną historię.”
Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki-moon, 10 grudnia 2010 r.
18 grudnia 2009 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło, że 1 stycznia 2011 r. rozpoczną się obchody Międzynarodowego Roku Ludności Pochodzenia Afrykańskiego. Rezolucja A/RES/64/169 ustanawiająca obchody Roku powołuje się na Powszechną Deklarację Praw Człowieka, która stanowi, że: „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu.„ Obchody Roku Ludności Pochodzenia Afrykańskiego mają na celu wzmocnienie działań krajowych oraz współpracy regionalnej i międzynarodowej w kontekście praw obywatelskich i politycznych; praw do korzystania z dóbr gospodarczych, kulturowych i społecznych oraz prawa do integracji i udziału we wszystkich politycznych, gospodarczych i kulturowych aspektach życia społecznego. Obchody Roku promują lepsze poznanie i szacunek dla różnorodnego dziedzictwa i kultury ludności pochodzenia afrykańskiego. Służą propagowaniu idei kultury pokoju, pluralizmu kulturowego i dialogu międzykulturowego. Pomagają osobom pochodzenia afrykańskiego budować nową tożsamość i przynależność obywatelską. Zgromadzenie Ogólne zachęca państwa członkowskie, wyspecjalizowane agendy systemu Narodów Zjednoczonych, w ramach ich kompetencji i zasobów, oraz społeczeństwo obywatelskie do podjęcia działań i inicjatyw, które mogą przyczynić się do popularyzacji Międzynarodowego Roku Ludności Pochodzenia Afrykańskiego.
Powołanie Polskiego Komitetu
ds. Obchodów Międzynarodowego Roku Ludności Pochodzenia Afrykańskiego (2011)

26 stycznia 2011 r. w siedzibie Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli rządu, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych oraz rodziny ONZ w Polsce dotyczące obchodów w Polsce Międzynarodowego Roku Ludności Pochodzenia Afrykańskiego (2011).
Celem spotkania było omówienie inicjatyw przedstawionych przez uczestników oraz utworzenie wspólnego planu działań w ramach obchodów Roku.
Podczas spotkania z inicjatywy Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie został zawiązany Polski Komitet ds. Obchodów Międzynarodowego Roku Ludności Pochodzenia Afrykańskiego (2011) oraz wybrany przewodniczący i sekretariat Komitetu.
Zobacz cały tekst >>>
http://www.unic.un.org.pl/show.php?news=2125&wai=&wid=18&year=2011

Przemówienie Sekretarza Generalnego ONZ, Ban Ki-moon’a
z okazji Międzynarodowego Roku Ludności Pochodzenia Afrykańskiego (2011)
10 grudnia 2010, Nowy Jork, siedziba główna ONZ


Szanowni Państwo,
Cieszę się, że wspólnie inaugurujemy Miedzynarodowy Rok Ludności Pochodzenia Afrykańskiego, który niedawno został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne.
Rok ten ma na celu wzmocnienie politycznego zaangażowania w kwestię likwidacji dyskryminacji ludzi pochodzenia afrykańskiego.
Ma również na celu promowanie wzrostu świadomości i poszanowania dla różnorodności dziedzictwa i kultury ludzi pochodzenia afrykańskiego.
Z ogromnym zadowoleniem przyjmuję założenia Roku, które pozwolą docenić ogromny wkład ludzi pochodzenia afrykańskiego w rozwój polityczny, gospodarczy, społeczny i kulturalny naszych społeczeństw.
Jednocześnie musimy pamiętać, że ludzie pochodzenia afrykańskiego są wśród tych najbardziej dotkniętych rasizmem.
Zbyt często spotykają się z łamaniem ich podstawowych praw, takich jak dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i edukacji.
Geneza tego typu krzywdzących czynów ma długą i straszną historię.
Społeczność międzynarodowa przyznała, że transatlantycki handel niewolnikami był przerażającą tragedią nie tylko ze względu na barbarzyństwo, ale także ze względu na jego rozmiar i zorganizowany charakter. Potwierdziła, że handel niewolnikami jest sprzeczny z człowieczeństwem.
Nawet dzisiaj, Afrykanie i ludzie pochodzenia afrykańskiego nadal odczuwają skutki tamtych wydarzeń.
Ekscelencje, Panie i Panowie,
Deklaracja z Durbanu oraz Program Działania są jasne w swojej wymowie. Wzywają one rządy i inne podmioty do zapewnienia pełnej integracji osobom pochodzenia afrykańskiego w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym oraz ułatwienia im pełnego udziału na wszystkich poziomach sprawowania władzy.
Społeczność międzynarodowa nie może godzić się na to, aby całe społeczności były marginalizowane ze względu na kolor ich skóry. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka stwierdza, że: "Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw." Jeśli chcemy, aby te słowa stały się prawdziwe, to musimy wykorzenić rasizm raz na zawsze.
Sukces Międzynarodowego Roku Ludności Pochodzenia Afrykańskiego zależy od wspólnych wysiłków podjętych przez system Narodów Zjednoczonych oraz jednostki działające na poziomie regionalnym i krajowym. Wysiłki te powinny zapewnić jak największe zaangażowanie i udział społeczeństw w planowanych działaniach.
Aby osiągnąć sukces musimy również zapewnić ochronę praw i bezpieczne warunki pracy obrońcom praw człowieka – tym, którzy walczą ze wszelkimi formami dyskryminacji. To właśnie im poświęcone są dzisiejsze obchody „Dnia Praw Człowieka”.
Wzywam wszystkich, aby zwielokrotnili swoje wysiłki na rzecz osób pochodzenia afrykańskiego, tak by mogli oni w pełni korzystać ze wszystkich swoich praw.
Dziękuję za wasze zaangażowanie w tę sprawę. Dziękuję bardzo.


Zobacz również:
Facebook - Rok Ludności Pochodzenia Afrykańskiego
www.facebook.com/pages/Rok-Ludno%C5%9Bci-Pochodzenia-Afryka%C5%84skiego/133152810088317?closeTheater=1
Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Dnia Praw Człowieka, 10 grudnia 2010 r.
http://www.unic.un.org.pl/show.php?news=1726&wai=&wid=18&year=2010
Deklaracja z Durbanu oraz Program Działania
http://www.unic.un.org.pl/durban/deklaracja_program.php
2011 - International Year for People of African Descent http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=41031&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html2011-01-12

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×