facebook facebook instagram youtube

Raport Międzynarodowego Organu Kontroli Środków Odurzających
(International Narcotics Control Board - INCB)
za rok 2004

Zapraszamy na nową stronę internetową poświęconą Raportowi Międzynarodowego Organu Kontroli Środków Odurzających (International Narcotics Control Board - INCB) za rok 2004.

Strona zawiera informacje prasowe dotyczące problematyki narkotykowej na świecie: znaczenia łączenia strategii redukcji popytu i podaży na narkotyki oraz zalecenia tworzenia mechanizmów koordynacji krajowych polityk kontroli narkotyków; sytuacji w poszczególnych regionach świata; rosnącej nielegalnej sprzedaży leków przez internet; ograniczania nielegalnego obrotu prekursorami oraz roli INCB.

Na stronie znajdują się również prezentacje mł. insp. Janusz Gołębiewski z Komendy Głównej Policji oraz Klaudii Palczak z Ministerstwa Zdrowia, omawiane podczas konferencji prasowej w Ośrodku Informacji ONZ, poświęconej Raportowi INCB za rok 2004.

W swojej prezentacji „Narkotyki w Polsce” mł. insp. Janusz Gołębiewski z Komendy Głównej Policji przedstawia dane za lata 2001-2004 dotyczące postępowań przygotowawczych wszczętych, przestępstw stwierdzonych oraz zatrzymań podejrzanych w odniesieniu do Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii z 24 kwietnia 1997. Omawia rynek heroiny, kokainy i narkotyków syntetycznych oraz kanały przerzutu amfetaminy. W prezentacji znajdują się również informacje na temat rodzajów przestępstw, związanych z narkotykami. Informuje o likwidowanych nielegalnych laboratoriach, systemowej kontroli obrotu prekursorami.

Prezentacja Klaudii Palczak „Używanie substancji psychoaktywnych przez studentów w 2004 roku” przedstawia wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów uczących się w trybie dziennym lub wieczorowym w wyższych szkołach państwowych oraz niepaństwowych. Badanie miało na celu przede wszystkim pomiar natężenia zjawiska używania przez studentów substancji psychoaktywnych oraz identyfikację i pomiar czynników wpływających na rozmiary zjawiska, zarówno po stronie popytu jak podaży.

Serdecznie zapraszamy na stronę Raport Międzynarodowego Organu Kontroli Środków Odurzających (International Narcotics Control Board - INCB) za rok 2004 http://www.unic.un.org.pl/incb/raporty.php#04

2005-03-03

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×