facebook facebook instagram youtube

Raport
Międzynarodowego Organu Kontroli Środków Odurzających
(International Narcotics Control Board - INCB) za rok 2003

Raport INCB za rok 2003 omawia związek pomiędzy nadużywaniem środków odurzających, a przestępczością i przemocą na poziomie społeczności lokalnych. Ciągłe zmaganie się lokalnych społeczności z przestępczością, jaka towarzyszy narkomanii, zagraża podstawom życia społecznego. Podkreślając wpływ działalności transnarodowych, zorganizowanych grup przestępczych handlujących narkotykami na politykę i bezpieczeństwo w skali międzynarodowej, INCB ponagla rządy, by zwróciły szczególną uwagę na narkomanię i związaną z nią przestępczość na poziomie społeczności lokalnej. Zubożenie społeczeństwa, pogorszenie się bezpieczeństwa i funkcjonowania systemów pomocowych to, obok przemocy i towarzyszących jej problemów, najważniejsze skutki narkomanii, jakie wyszczególniono w tegorocznym raporcie INCB.

Zapraszamy na nową stronę Internetową poświęconą Raportowi Międzynarodowego Organu Kontroli Środków Odurzających (International Narcotics Control Board - INCB) za rok 2003.

Strona zawiera informacje prasowe na temat środków odurzających na świecie; zależnością pomiędzy nadużywaniem środków odurzających a przestępczością i przemocą, zwłaszcza wśród kobiet, osób starszych i dzieci pochodzących z dysfunkcjonalnych środowisk; kontroli sprzedaży prekursorów; środków odurzających używanych do celów medycznych; środków z zakresu “redukcji szkód”; nielegalnego handlu i sprzedaży środków odurzających za pośrednictwem Internetu; konieczności wdrażania kompleksowych programów ograniczania popytu na narkotyki i poświęcenia szczególnej uwagi działaniom prewencyjnym w celu eliminowania przemocy towarzyszącej narkomanii; sytuacji w poszczególnych regionach świata; międzynarodowego systemu kontroli środków odurzających i psychotropowych, oraz roli INCB.

Na stronie znajdują się również prezentacje Janusza Sierosławskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i nadinspektora Eugeniusza Szczerbaka, Zastępcy Komendanta Głównego Policji, omawiane podczas konferencji prasowej w Ośrodku Informacji ONZ, poświęconej Raportowi INCB za rok 2003.

Prezentacja Janusza Sierosławskiego „Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież w 2003 roku” przedstawia wyniki badań ankietowych w szkołach dotyczące używania alkoholu i narkotyków przez uczniów w wieku 15-16 lat i 17-18 lat. Jest to pierwsza prezentacja tych badań.

W swojej prezentacji „Narkotyki w Polsce” nadinspektor Eugeniusz Szczerbak przedstawia dane na temat przestępstw narkotykowych w 2003 roku oraz skonfiskowanych narkotyków i prekursorów. Omawia rynek heroiny, kokainy i narkotyków syntetycznych oraz kanały przerzutu amfetaminy. Informuje o likwidowanych nielegalnych laboratoriach, systemowej kontroli obrotu prekursorami, oraz współpracy międzynarodowej w tym zakresie.

Raporty INCB za lata 1997-2003 znajdują się na naszej stronie:

Raporty Międzynarodowego Organu Kontroli Środków Odurzających (INCB)

2004-03-03

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×