facebook facebook instagram youtube

SEKRETARZ GENERALNY

PRZEMÓWIENIE WYGŁOSZONE PODCZAS SESJI ZAMYKAJĄCEJ
ŚWIATOWE FORUM MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH

Tunis, 16 listopada 2005 r.

Panie Wessberg [Przewodniczący Europejskiej Unii Nadawców],
Panie Harguem [Dyrektor Generalny Unii Nadawców Krajów Arabskich],
Panie Hamraoui [Przewodniczący Unii Nadawców Krajów Arabskich],
Panie i Panowie,

Pragnę wyrazić uznanie dla unii nadawców, organów NZ, rządu Szwajcarii i dla wszystkich, dzięki którym doszła do skutku druga faza Światowego Forum Mediów Elektronicznych.

Media elektroniczne odgrywają kluczową rolę w życiu współczesnym.

Gdzie przede wszystkim ludzie poszukują ogólnej i szczegółowej informacji w obliczu sytuacji kryzysowych? W mediach elektronicznych.

Kto oferuje najbardziej dostępne publiczne forum dialogu i debaty podczas wyborów lub, gdy społeczeństwa borykają się z ważnymi problemami? Media elektroniczne.

Gdzie, na co dzień, znajdziemy aktualne doniesienia o niesprawiedliwości? Kto zapewnia możliwość nawiązywania kontaktów na dużą odległość lub po prostu rozrywkę po długim dniu pracy w fabryce, na polu lub w biurowcu? Telewizja, radio i coraz częściej - Internet.

Mimo tych wszystkich spraw, za które jesteście krytykowani - za pogoń za sensacją, frywolność, wykorzystywanie Internetu do rozpowszechniania pornografii i szerzenia nienawiści - wciąż macie wyjątkowo silną pozycję i wpływy.

W chwili obecnej świat potrzebuje byście wykorzystali te wpływy, w większym stopniu niż dotychczas, by zapewnić realizację Milenijnych Celów Rozwoju.

Już teraz, w ramach Inicjatywy Światowych Mediów na rzecz AIDS niektórzy wiodący światowi nadawcy poświęcili tej kwestii sporo czasu i miejsca: szkolą swoich producentów i reporterów, wspierają produkcję programów, filmów i dokumentów dotyczących HIV/AIDS oraz udostępniają programy i materiały o HIV/AIDS innym zainteresowanym. Jest to bardzo dobry przykład obywatelstwa globalnego.

Mam nadzieję, że możemy wspólnie wypracować równie kreatywne sposoby realizacji pozostałych Milenijnych Celów Rozwoju. Wiem, że trudno jest tworzyć programy o Milenijnych Celach Rozwoju. Język ekonomii rozwoju nie zawsze znajduje oddźwięk u społeczeństwa. Ponadto, Cele mogą przywoływać niedotrzymane obietnice z minionych lat. Może to wywołać pytanie dlaczego nowe zobowiązania miałyby być traktowane poważniej.

Jednak Milenijne Cele Rozwoju różnią się od innych. Są konkretne i łatwo jest zmierzyć ich skuteczność. Obejmują najbardziej podstawowe aspekty codziennego życia ludzi. Już przyczyniły się do bezprecedensowej mobilizacji społeczeństwa obywatelskiego - demonstracji ulicznych, jak również innych działań. Media okazały się bardzo pomocne we wspieraniu współpracy międzynarodowej podczas zeszłorocznego tsunami w rejonie Oceanu Indyjskiego. Wykazały się też dużą aktywnością w obliczu trzęsienia ziemi w Pakistanie w ubiegłym miesiącu. Dzisiaj wzywam was, byście za pomocą odpowiednich słów i obrazu przekazali informacje, które przyciągną uwagę do przemilczanej na co dzień klęski ubóstwa, głodu, chorób i degradacji środowiska.

Organizacja Narodów Zjednoczonych zrobi to, co do niej należy. Zgodnie z naszymi zasadami stoimy na straży artykułu 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka traktującego o wolności wypowiedzi i mediów. Mam nadzieję, że poszanowanie tych wolności będzie respektowane na większą skalę, zwłaszcza, że Szczyt odbywa się tu - w świecie arabskim - gdzie powstają coraz liczniejsze strony internetowe, sieci telewizji satelitarnych i gdzie wielu ludzi pragnie większej wolności oraz większej odpowiedzialności rządu przed społeczeństwem.

Organizacja Narodów Zjednoczonych również chroni wasze prawa, prawa dziennikarzy do wolności od groźby przemocy i krzywdy. Niewątpliwie akty przemocy wobec przedstawicieli prasy są wynikiem konfliktów i wojen. Komitet Ochrony Dziennikarzy jednak zgłasza, że ogromna większość dziennikarzy zabitych od 1995 roku nie zginęła w wyniku wymiany ognia, lecz byli oni celowo wyłapywani i mordowani - często w odwecie za ich relacje. Będę dalej wywierał presję na rządy by stały się odpowiedzialne za zapewnienie bezpiecznych warunków do wykonywania pracy dziennikarskiej, jak też, by karano tych, którzy popełniają wobec nich zbrodnie.

Panie i Panowie,

"Deklaracja Nadawcy", uchwalona przez uczestników pierwszego Światowego Szczytu Mediów Elektronicznych dwa lata temu, wyraża wasze zaangażowanie w budowę społeczeństwa informacyjnego wzbogacającego i dającego równe szanse wszystkim ludziom. Liczę na wasze kolejne przesłanie z drugiego etapu Szczytu. Przekażę je państwom członkowskim. Cieszę się, że po spotkaniu w Tunisie chcecie kontynuować swoją działalność na forum składającym się z przedstawicieli mediów. W ten sposób media mogą odegrać swoją rolę we wdrażaniu postanowień tego Szczytu.

Na zakończenie chciałbym zwrócić się o waszą pomoc w upowszechnieniu osiągnięć nie tylko tego Szczytu, ale także Światowego Szczytu 2005, który odbył się dwa miesiące temu w Nowym Jorku. Jest jeszcze wiele do przekazania o naszym zmieniającym się świecie i o nowej Organizacji Narodów Zjednoczonych, obecnie podlegającej rygorystycznym zmianom i odnowie.

Dziękuję bardzo.

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×