Międzynarodowy Rok Pustyń i Pustynnienia Strona główna UNIC
 
Więcej informacji
2006 International Year of Deserts and Desertification

Text of the United Nations Convention to Combat Desertification

Resolution 58/211. International Year of Deserts and Desertification, 2006

Pustynnienie - wcześniejsze działania

Suche grzewo
...pustynnienie oznacza degradację gleb na obszarach suchych, półsuchych i półwilgotnych, spowodowane różnymi czynnikami, m.in.: zmianami klimatycznymi i działalnością człowieka; walka z pustynnieniem to przede wszystkim działania wspomagające obszary suche, półsuche i półwilgotne dla osiągania zrównoważonego rozwoju..."
UNCCD, Artykuł 1 

Na przełomie lat 60-tych i 70-tych w Afryce Subsaharyjskiej wystąpiła susza, która pochłonęła ponad 200 tysięcy ludzi i miliony zwierząt. Sytuacja ta skłoniła do podjęcia szeregu działań.

wrzesień 1973 r.
  • Powołanie, złożonego z 9 państw, Międzyregionalnego Komitetu Stałej Kontroli Susz w Sahel (Inter-State Permanent Committee on Drought Control in the Sahel, CILSS);
sierpień - wrzesień 1977 r.
  • Obrady Konferencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej Pustynnienia (United Nations Conference on Desertification, UNCOD) w Nairobi. Po raz pierwszy uznano proces rozprzestrzeniana się obszarów pustynnych jako problem światowy oraz przyjęto plan działań do walki z pustynnieniem;
czerwiec 1992 r.
  • Na Szczycie Ziemi "Środowisko i Rozwój" (United Nations Conference on Environment and Development, UNCED) w Rio de Janeiro przyjęto Agendę 21, która stanowi zbiór zaleceń i wytycznych dla zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju;
17 czerwca 1994 r.
  • Przyjęcie w Paryżu Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnieniem. 17 czerwca uznano za Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem. Polska przyjęła Konwencję 17 listopada 2001 r.;
grudzień 1996 r.
  • Wejście w życie Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnieniem; w Polsce weszła w życie 12 lutego 2002 r.;
sierpień - październik 2002 r.
  • Na Światowym Szczycie Zrównoważonego Rozwoju (World Summit on Suistainable Development, WSSD) w Johannesburgu Rządy wezwały, by Fundusz Globalnego Środowiska (GEF) pełnił funkcję mechanizmu finansowego Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnieniem;
2006 r.
  • Obchody Międzynarodowego Roku Pustyń i Pustynnienia.
Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, luty 2006 r. W3C  WAI - AA