« strona główna « światowe kryzysy « DR Konga

Wybory w Demokratycznej Republice Konga
30 lipca 2006 roku

"Biorąc pod uwagę historię Demokratycznej Republiki Konga oraz wyzwania logistyczne z jakimi musieliśmy się zmierzyć, wiele osób sądziło, że organizacja tych wyborów będzie prawie niemożliwa."

Malu Malu, Szef Niezależnej Komisji Wyborczej
(Independent Electoral Commission - IEC)

Kongo

Po raz pierwszy od 45 lat, 30 lipca 2006 roku w Demokratycznej Republice Konga przeprowadzone zostały wybory prezydenckie i parlamentarne. Kongijczycy wybierali nowego prezydenta spośród 33 kandydatów oraz 500 przedstawicieli do Zgromadzenia Narodowego. O miejsca do parlamentu ubiegało się 9780 kandydatów, zaś do zgromadzeń lokalnych kandydowało ponad 10 tysięcy osób.

Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów było wspólnym przedsięwzięciem Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oraz Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (United Nations Mission in the Democratic Republic of the Congo - MONUC). Powstał Projekt UNDP ds. Pomocy Wyborczej (UNDP Electoral Assistance Project - APEC), do którego zadań należało zapewnienie Niezależnej Komisji Wyborczej (Independent Electoral Commission - IEC) wsparcia technicznego i logistycznego, w tym dostarczanie materiałów wyborczych oraz przeszkolenie personelu wyborczego.

Kongo

30 lipca 25,7 miliona wyborców miało szansę oddać swój głos w jednym z 50 tysięcy lokali wyborczych. Dla większości Kongijczyków otrzymanie karty do głosowania oznaczało pokonanie pieszo dystansu liczącego nawet 30 km i kilkugodzinne oczekiwanie w kolejce. Wielkim wyzwaniem okazało się umożliwienie wzięcia udziału w wyborach wszystkim zainteresowanym obywatelom kraju, w którym co trzecia dorosła osoba jest niepiśmienna. Specjalnie w tym celu stworzono 169 rodzajów kart wyborczych zawierających obok nazwisk kandydatów również ich zdjęcia i loga wyborcze.

Szacuje się, że całkowity koszt organizacji wyborów przekroczył 430 milionów dolarów. Ocenia się, że same koszty związane z procesem rejestracji kandydatów i wyborców wyniosły 270 milionów dolarów.

Organizacja wyborów w Demokratycznej Republice Konga była najbardziej złożonym przedsięwzięciem, w jakim kiedykolwiek uczestniczyła Organizacja Narodów Zjednoczonych. Nad bezpieczeństwem i prawidłowym przebiegiem wyborów czuwało 17,6 tysięcy żołnierzy sił pokojowych MONUC oraz liczący 2 tysiące żołnierzy kontyngent państw członkowskich Unii Europejskiej.

Kongo

1 sierpnia 2006 r. Liczenie głosów po zakończonych wyborach.


Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, sierpień 2006 r.