Dekada "Woda dla Życia"   (2005 - 2015)
UNIC Warsaw Home

Uczestnicy Dekady "Woda dla Życia"

Działania podejmowane w ramach Dekady "Woda dla Życia" koordynuje UN-Water, jednostka ONZ obejmująca agendy, departamenty oraz programy związane z kwestią zasobów wodnych. Un-Water przewodzi obecnie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), natomiast Sekretariat mieści się w Departamencie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Ekonomicznych i Społecznych (UN Department of Economic and Social Affairs).

Na szczeblu regionalnym działania są podejmowane przez Komisje Regionalne ONZ, natomiast podmioty szczebla krajowego realizują własne polityki związane z Dekadą "Woda dla Życia. Przewidziane są konferencje, seminaria, wystawy oraz wiele innych przedsięwzięć, których celem jest podnoszenie świadomości społeczeństw w kwestiach wody.

Osiągnięcie celów Dekady "Woda dla Życia" wiąże się z poprawą warunków życia. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy wszystkie strony wezmą aktywny udział w realizacji zadań. Dekada skierowana jest zarówno do społeczności międzynarodowej, jak i lokalnej. Mogą w niej wziąć udział wszyscy - od głów państw po uczniów szkół podstawowych.


Zdjęcie zaczerpnięte z: www.who.int

Strona główna

Założenia, cele i wyzwania

Uczestnicy Dekady "Woda dla Życia"


Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, maj 2005 r