facebook facebook instagram youtube
Główne cele | Rola UNESCO | Partnerzy

Dekada Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju (2005 - 2014)

20 grudnia 2002 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło na zasadzie konsensusu rezolucję ustanawiającą Dekadę Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju (Decade of Education for Sustainable Development 2005-2014). Celem Dekady jest wspieranie dążeń promujących zrównoważony rozwój społeczny, gospodarczy i ekologiczny. Stanowi ona również okazję do dokonania postępu w zakresie rozwoju człowieka oraz poprawy jakości kształcenia, w celu uczynienia z niego kluczowego czynnika przemian.

Od 1985 r. ONZ ogłasza Międzynarodowe Dekady, w celu zwrócenia uwagi społeczności świata na najważniejsze kwestie i wspierania międzynarodowych działań o znaczeniu światowym. Idea Dekady Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju zrodziła się na Światowym Szczycie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu (World Summit for Sustainable Development), który odbył się we wrześniu 2002 r. Uczestnicy szczytu potwierdzili znaczenie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i zalecili, by Zgromadzenie Ogólne ONZ "rozpatrzyło przyjęcie Dekady Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju rozpoczynającej się w 2005 r."

Dekada Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju została oficjalnie ogłoszona przez Koichiro Matsuura, Dyrektora Generalnego UNESCO, w dniu 1 marca 2005 r., w Siedzibie Głównej ONZ.

Zobacz również:

Światowy Szczyt Zrównoważonego Rozwoju Johannesburg 2002
Decade of Education for Sustainable Development


Edukacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju

Cele

Edukacja to przekazywanie i nabywanie wiedzy, umiejętności oraz wartości. Edukacja pozwala nam zrozumieć siebie, bliskie nam osoby oraz relacje z dalszym otoczeniem. Pomaga zrozumieć świat, w którym żyjemy. Dzięki edukacji ludzie na całym świecie mają szansę na lepszą przyszłość.

Ideą Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju jest dążenie do osiągnięcia równowagi pomiędzy społecznym i ekonomicznym dobrem oraz kulturą, tradycją i ochroną zasobów naturalnych Ziemi. Edukacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju podkreśla potrzebę respektowania godności ludzkiej, poszanowania różnorodności, ochrony środowiska naturalnego i zasobów naszej planety.

Ideałem, do którego należy dążyć, jest zapewnienie każdej jednostce możliwości kształcenia zgodnego z jej zdolnościami oraz wpajanie w procesie kształcenia wartości, bez których niemożliwy byłby zrównoważony rozwój społeczny. Warunkiem koniecznym do spełnienia jest nieustanny monitoring jakości procesu kształcenia.

Zobacz również:

Edukacja dla Wszystkich
Światowy Szczyt Zrównoważonego Rozwoju Johannesburg 2002
Education for Sustainable Development

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×