facebook facebook instagram youtube
Dekada Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju (2005 - 2014) > Główne cele | Rola UNESCO | Partnerzy

Partnerzy Dekady

Społeczeństwo - wszyscy jesteśmy uczestnikami edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Sukces Dekady Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju będzie można określić na podstawie stopnia, w jakim Edukacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju stanie się częścią dialogu społecznego w obrębie stowarzyszeń, spółdzielni, grup wspierających szkoły, grup samopomocowych, komitetów ds. rozwoju i wielu innych. Dekada powinna kłaść nacisk na wspieranie współpracy na wszystkich płaszczyznach, w celu zwiększenia poziomu lokalnej efektywności.

Partnerzy na szczeblu krajowym. Zalicza się do nich ministerstwa edukacji bądĽ ich odpowiedniki w danych państwach, organizacje pozarządowe oraz instytucje społeczeństwa obywatelskiego, agencje reklamowe i grupy medialne, firmy sektora prywatnego oraz stowarzyszenia handlowe. Do obowiązków w zakresie realizacji celów Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju należeć będzie tworzenie ram dla krajowych polityk edukacyjnych, odpowiednia polityka budżetowa oraz mobilizowanie niezbędnych środków; wspieranie władz lokalnych; podnoszenie świadomości społecznej na temat celów Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju; ułatwienie wymiany informacji, ą i praktyk między partnerami, jak również stworzenie forum dla identyfikacji wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Partnerami na szczeblu regionalnym są przedstawiciele rządów państw leżących w danym regionie, regionalne organizacje międzyrządowe, organizacje pozarządowe, sektor prywatny, międzynarodowe agencje oraz regionalne grupy medialne. Ich rolą jest m.in. wspieranie regionalnych polityk, wymiana ą, informacji i wzajemnej wiedzy. Do wspólnych zadań należy udział konsultacjach, podczas których zostaną ustalone regionalne cele i działania Dekady Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju.

Współpraca na szczeblu międzynarodowym. Gromadzone będą informacje na temat postępu w zakresie realizacji najistotniejszych celów i zadań Dekady Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju. Osiągnięcia oceni UNESCO, agenda ONZ pełniąca wiodącą rolę w Dekadzie. UNESCO wraz z innymi partnerami podejmie współpracę przy organizowaniu międzynarodowych oraz regionalnych konferencji i szkoleń.

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×