facebook facebook instagram youtube

Raport o Rozwoju Społecznym - HDR 2007/2008
Przeciw zmianom klimatycznym: solidarność w podzielonym świecie

Trwają przygotowania do międzynarodowej konferencji na Bali w Indonezji, poświęconej przyszłości Protokołu z Kioto. Tymczasem Raport o Rozwoju Społecznym przygotowany przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju przypomina, że świat powinien skoncentrować się na katastrofalnych skutkach jakie mogą mieć zmiany klimatu dla postępu w zakresie zdrowia, edukacji oraz walki z ubóstwem i głodem. Jak co roku, raport publikuje także Wskaźnik Rozwoju Społecznego, który mierzy poziom jakości życia w 177 krajach. W tym roku Polska znalazła się na miejscu 39. w rankingu. Na pierwszym miejscu znalazła się Islandia. Wskaźnik zawiera informacje o dochodzie, jakości edukacji i zdrowia.

Raport Przeciw zmianom klimatycznym: solidarność w podzielonym świecie wyraźnie wskazuje na zagrożenie, jakie stanowi globalne ocieplenie. Pokazuje, że świat zbliża się do punktu przełomowego, który oznacza dla najbiedniejszych krajów i setek milionów ich mieszkańców zamknięcie w spirali niedożywienia, braku wody pitnej, katastrof ekologicznych oraz utraty plonów.

Zmiany klimatyczne są zagrożeniem dla całej ludzkości. Jednak to ubodzy, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za dług ekologiczny, jaki zaciągamy wobec natury, poniosą największe koszty i to w pierwszej kolejności - stwierdza Administrator UNDP Kemal Derviş. Publikacja raportu przypada w kluczowym momencie dla negocjacji w sprawie wypracowania wspólnego porozumienia na okres po roku 2012 - kiedy to wygasa obowiązujący Protokół z Kioto. Raport wzywa do przyjęcia dwutorowego podejścia, które łączyłoby zdecydowane działania na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia w XXI wieku poniżej 2°C oraz zacieśnioną współpracę międzynarodową w zakresie przystosowania do zmieniających się warunków środowiska.

Aby możliwe było ograniczenie globalnego ocieplenia, konieczne jest przejęcie inicjatywy przez kraje wysoko rozwinięte w kwestii redukcji emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 80% do roku 2050 w stosunku do poziomu z roku 1990. Raport proponuje jednoczesne wprowadzenie opodatkowania emisji dwutlenku węgla, skuteczne programy handlu emisjami, regulacje polityk energetycznych oraz międzynarodową współpracę w zakresie finansowania technologii niskowęglowych.

Jeżeli chodzi o działania przystosowawcze, raport ostrzega, że nie wszyscy mają takie same możliwości przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz przystosowania się do nich, co skutkuje narastaniem nierówności wewnątrz krajów oraz między nimi. Autorzy raportu apelują do krajów bogatych o priorytetowe uwzględnienie działań przystosowawczych w programach na rzecz ograniczenia ubóstwa.


-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Zobacz również:

Informacja prasowa http://www.unic.un.org.pl/hdr/hdr2007/informacja_prasowa_HDR2007.pdf

Human Development Report 2007/2008 "Fighting climate change: Human solidarity in a  divided world" http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/

Overview http://www.unic.un.org.pl/hdr/hdr2007/HDR07_overview.pdf


W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×