« strona główna « światowe kryzysy « Liban

Konflikt

12 lipca 2006 roku po wystrzeleniu przez libańską Partię Boga (Hezbollah) rakiet w kierunku Izraela i porwaniu dwóch izraelskich żołnierzy rozpoczął się kolejny konflikt między Izraelem a Libanem.


W wyniku działań wojennych najbardziej ucierpiała ludność cywilna Izraela i Libanu. Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - OCHA) szacuje, że konflikt pochłonął życie ponad 1000 Libańczyków, około 3800 zostało rannych, a 915 000 osób wysiedlono. W Izraelu zginęło ponad 100 osób, w tym również wiele cywilów. Bombardowania zniszczyły drogi, mosty, porty, co utrudniło agendom ONZ niesienie pomocy.


11 sierpnia 2006 roku Rada Bezpieczeństwa jednomyślnie uchwaliła rezolucję S/RES/1701(2006) wzywającą strony konfliktu do natychmiastowego przerwania ognia. Zdecydowano również o zwiększeniu sił pokojowych UNIFIL stacjonujących w Libanie od 1978 roku do 15,000 tysięcy żołnierzy i przedłużeniu ich mandatu do 31 sierpnia 2007 roku.


Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, listopad 2006 r.