ZGROMADZENIE MILENIJNE

My, ludy: Rola Narodów Zjednoczonych w XXI wieku:


Plakat milenijny:

Przełom tysiącleci stał się dla 189 członków Organizacji Narodów Zjednoczonych okazją do podkreślenia i potwierdzenia roli ONZ w kształtowaniu dzisiejszego świata. Już w 1998 roku zdecydowano uczynić 55 sesję Zgromadzenia Ogólnego (rezolucja 53/202) wydarzeniem szczególnym nazwanym Zgromadzeniem Milenijnym Narodów Zjednoczonych. 5 września 2000 roku rozpoczęło obrady największe jak dotąd zgromadzenie przywódców państw i szefów rządów. Głównym celem debaty były, nakreślone w Raporcie Milenijnym Sekretarza Generalnego, wyzwania pojawiające się u progu XXI wieku.

SZCZYT MILENIJNY

Szczyt Milenijny, do którego doszło w dniach 6-8 września 2000 roku, stanowił kulminacyjne wydarzenie Zgromadzenia Milenijnego. Zgromadzeni na nim przywódcy państw i szefowie rządów mieli na celu ponowne określenie roli Organizacji Narodów Zjednoczonych we współczesnym świecie. Efektem tych obrad była Deklaracja Milenijna Narodów Zjednoczonych, w której określone zostały także Milenijne Cele Rozwoju - zobowiązania, które ludzkość powinna wypełnić aby móc w skuteczny sposób stawić czoła wyzwaniom XXI wieku.

FORUM MILENIJNE

"Możemy śmiało stwierdzić, że rewolucyjna droga, jaką przeszły organizacje pozarządowe, jest pozytywną konsekwencją naszego wieku - wieku globalizacji"
           - Kofi Annan, Sekretarz Generalny ONZ

W dniach 22-26 maja 2000 roku w siedzibie ONZ w Nowym Jorku zebrali się przedstawiciele organizacji społecznych aby wnieść swój wkład w prace Szczytu Milenijnego. Tym samym zaprzeczyły niekorzystnej etykiecie, nadanej im po protestach na szczycie WTO w Seattle i objawiły się jako konstruktywna siła dążąca do wspomożenia międzynarodowej społeczności w rozwiązywaniu problemów XXI wieku.

Efektem tego spotkania była przyjęta Deklaracja Forum Milenijnego - proponowany program dla Organizacji Narodów Zjednoczonych, rządów i społeczeństw aby skuteczniej stawić czoła współczesnym wyzwaniom. Deklaracja została wydana jako oficjalny dokument Zgromadzenia Ogólnego, a przedstawiciel Forum miał okazję przemówić na spotkaniu plenarnym Szczytu Milenijnego.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

"My, Ludy: rola Narodów Zjednoczonych w dwudziestym pierwszym wieku"
Raport Sekretarza Generalnego (*.doc). Pobierz

Millennium Report of the Secretary General: "We the peoples: the role of the United Nations in the 21st century". Zobacz

Deklaracja Milenijna Narodów Zjednoczonych (*.doc) Pobierz

United Nations Millennium Declaration
Pobierz (*.pdf) lub
Zobacz (*.html)

Millenium Forum Declaration Zobacz

United Nations Millennium Assembly Website Zobacz

Millennium Summit Zobacz

Millennium Forum Zobacz

Milenijne Cele Rozwoju Zobacz

Milenijne Cele Rozwoju dla Polski Zobacz

United Nations Millennium Development Goals Zobacz

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie czerwiec 2002