facebook facebook instagram youtube

Procedura wyborów na Sekretarza Generalnego ONZ

Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego i Rady Bezpieczeństwa przesyłają wspólny list do wszystkich państw członkowskich ONZ, który przedstawia procedurę wyborów i zaprasza do przedstawiania kandydatur na stanowisko Sekretarza Generalnego.

Rządy państw członkowskich ONZ przedstawiają kandydatów na stanowisko Sekretarza Generalnego w formie listu do Przewodniczących Zgromadzenia Ogólnego i Rady Bezpieczeństwa.

Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego i Rady Bezpieczeństwa wspólnie rozsyłają informacje o kandydatach na stanowisko Sekretarza Generalnego wraz z odpowiednimi dokumentami, włącznie z Curriculum Vitae.

Zgromadzenie Ogólne przeprowadza nieformalne dialogi i spotkania, które przyczyniają się do zapewnienia przejrzystości i inkluzywności procesu wyboru.

Rada Bezpieczeństwa zapoznaje się z kandydatami przedstawionymi na stanowisko Sekretarza Generalnego i przedstawia swoją rekomendację Zgromadzeniu Ogólnemu.

Każdemu z 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa przysługuje prawo zgłoszenia veta przeciwko każdemu z kandydatów.

Zgromadzenie Ogólne dokonuje formalnego aktu mianowania nowego Sekretarza Generalnego w drodze rezolucji.

Zmiany w procesie wyborów na stanowisko Sekretarza Generalnego ONZ w 2016 roku (Rezolucja A/RES/69/321)

 

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego przyjęta 11 września 2015 r. A/RES/69/321 „Revitalization of the work of the General Assembly” dotyczy między innymi zmian w procesie wyborów.

Podkreśla, że proces wyboru i mianowania Sekretarza Generalnego będzie prowadzony zgodnie z zasadą przejrzystości i inkluzywności, wzorując się na najlepszych praktykach.

Rezolucja wzywa Przewodniczących Zgromadzenia Ogólnego i Rady Bezpieczeństwa do wysłania wspólnego listu do wszystkich państw członkowskich ONZ, w których będą przedstawione procedura wyborów i zaproszenie do przedstawiania kandydatur na stanowisko Sekretarza Generalnego.

Rezolucja wzywa także Przewodniczących Zgromadzenia Ogólnego i Rady Bezpieczeństwa do rozesłania państwom członkowskim ONZ wspólnej informacji o kandydatach na stanowisko Sekretarza Generalnego wraz z odpowiednimi dokumentami, włącznie z Curriculum Vitae.

Akcentuje konieczność zagwarantowania sprawiedliwej i równej reprezentacji kobiet i mężczyzn oraz zachowania zasady dystrybucji geograficznej. Zachęca państwa członkowskie ONZ do przedstawiania kobiet na stanowisko Sekretarza Generalnego.

Postanawia o wprowadzeniu nieformalnych dialogów i spotkań przeprowadzonych przez Zgromadzenie Ogólne. Mają one przyczynić się do zapewnienia przejrzystości i inkluzywności procesu wyborów.

Zobacz również:

Procedure of Selecting and Appointing the next UN Secretary-General: http://www.un.org/pga/71/sg


W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×