facebook facebook instagram youtube

Rola Sekretarza Generalnego ONZ

Sekretarz Generalny to osoba łącząca funkcje dyplomaty, obrońcy oraz urzędnika służby cywilnej. Jest symbolem ideałów ONZ  i rzecznikiem interesów wszystkich ludzi na całym świecie, a w szczególności biednych i bezbronnych.

Karta Narodów Zjednoczonych przedstawia Sekretarza Generalnego jako najwyższego funkcjonariusza administracyjnego ONZ, który wykonuje obowiązki zgodnie z nadanymi mu kompetencjami i "pełni inne funkcje mu zlecone" przez Radę Bezpieczeństwa, Zgromadzenie Ogólne, Radę Gospodarczą i Społeczną oraz inne organy ONZ. Występując przed Radą Bezpieczeństwa zwraca jej uwagę na każdą sprawę, która według niego może stanowić zagrożenie dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

W swojej pracy Sekretarz Generalny bierze pod uwagę opinie państw członkowskich oraz kieruje się wartościami i autorytetem moralnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zabiera głos i działa w obronie pokoju, nawet jeżeli oznacza to sprzeciwienie się któremukolwiek z państw członkowskich.

Do jego zadań należy uczestnictwo w sesjach organów ONZ, konsultacje ze światowymi przywódcami, funkcjonariuszami rządowymi i innymi podmiotami. Podróżując po świecie dla utrzymywania stałych relacji ze społeczeństwem obywatelskim uzyskuje informacje o niepokojących problemach z jakimi zmagają się ludzie na całym świecie.

Co roku Sekretarz Generalny na forum Zgromadzenia Ogólnego przedstawia raport na temat działalności ONZ. Dwa razy w roku przewodniczy spotkaniom Głównej Rady Wykonawczej Systemu Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji (United Nations System Chief Executives Board for Coordination), w których biorą udział wszyscy szefowie agend wyspecjalizowanych, programów i funduszy Narodów Zjednoczonych.

Bardzo ważną funkcją Sekretarza Generalnego jest powoływanie tzw. „dobrych biur”, by zapobiegać konfliktom, prowadzić negocjacje pokojowe i chronić prawa człowieka. Pełniąc tę rolę Sekretarz Generalny zachowuje swoją niezależność, bezstronność i integralność.

Każdy z Sekretarzy Generalnych ogłasza swoją wizję działań ONZ na kolejne lata, tak aby zmierzyć się z wyzwaniami stojącymi przed światem podczas jego kadencji.

Zobacz również:

The role of the Secretary General:  www.un.org/sg/en/content/role-secretary-general

The Secretary-General Home Page: https://www.un.org/sg/en

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×