« strona główna UNIC « stand up

Światowa kampania 2011 - "Wstań i Zacznij Działać"


Wstań i zacznij działać

"Wstań i Zacznij Działać"
(Stand Up, Take Action)
Skończmy z ubóstwem już teraz!
15 - 17 października 2011 r.


Nie będziemy szczędzić wysiłków, aby uwolnić naszych bliźnich - mężczyzn, kobiety i dzieci - od przygnębiających i nieludzkich warunków skrajnego ubóstwa, w jakich żyje ponad miliard mieszkańców Ziemi. Czujemy się zobowiązani do tego, aby urzeczywistnić w skali całego globu prawo człowieka do rozwoju i aby uwolnić całą ludzką rasę od niedostatku.

Deklaracja Milenijna Narodów Zjednoczonych


Już po raz czwarty miliony ludzi na całym świecie "Wstanie i Zacznie Działać", domagając się by światowi przywódcy wywiązali się z obietnicy pokonania ubóstwa, zlikwidowania nierówności społecznych oraz osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju do roku 2015.

Od 15 do 17 października 2011 r. na całym świecie odbędą się różne wydarzenia poświęcone kwestii zwalczania ubóstwa - największego kryzysu z jakim boryka się świat.

Przez trzy dni świat zmobilizuje się i wyrazi poparcie dla Milenijnych Celów Rozwoju oraz lepszego życia dla ludzi. Różne organizacje, środowiska akademickie i szkolne, pojedyncze osoby podejmą liczne akcje i działania, by ich głos w kwestii ubóstwa został wysłuchany.

Milenijne Cele Rozwoju wskazują obszary działań, w których muszą nastąpić zmiany, by poprawić sytuację ludzi na świecie. Zostały one przyjęte przez 189 przywódców świata na Szczycie Milenijnym we wrześniu 2000 roku.

Organizacja Narodów Zjednoczonych zachęca organizacje i poszczególne osoby do podejmowania działań w ramach Kampanii "Wstań i Zacznij Działać" i odczytania na głos przysięgi zobowiązującej do zwalczania ubóstwa. Działania te należy zgłosić i opisać na stronie światowej kampanii Stand Up, Take Action. Można też opowiedzieć swoją historię i umieścić ją na stronie Tell Your Story. Dowiedz się jakie działania "Stand Up" są podejmowane na świecie. Przeczytaj jak inni walczą z biedą!

Razem możemy sprawić, by ubóstwo stało się faktem historycznym. Dołącz do milionów ludzi na całym świecie, "Wstań i zacznij działać" już teraz!

Zobacz:

Stand Up, Take Action
http://standagainstpoverty.org/suap/

Stand Up, Take Action - Tell Your Story
http://standagainstpoverty.org/suap/sap/storiesDokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, październik 2009 r.
Aktualizacja strony - sierpień 2010 r.
Aktualizacja strony - październik 2011 r.