strona startowa     sekretarz generalny     milenium     reforma ONZ

rozwój gospodarczy  
wersja do druku 
 

Prezentacja "Światowego Raportu Inwestycyjnego 2004:
Zwrot w stronę usług"

"World Investment Report 2004: The Shift Towards Services"

Tegoroczny Raport, przygotowany przez Konferencję Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju - United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) jest czternastym Raportem o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych (BIZ) na świecie. Zgodnie z wieloletnią tradycją jego prezentacja miała miejsce jednocześnie w wielu krajach świata. W Polsce prezentacja raportu odbyła się 22 września 2004 r.

Przewodnimi tematami Światowego Raportu Inwestycyjnego 2004 są:

  • Trendy w zakresie globalnych i regionalnych BIZ oraz ich perspektywy
  • Transnarodowe korporacje (TNK) z krajów Trzeciego Świata
  • Przesunięcie światowych BIZ w kierunku usług
  • Trendy w zakresie "usługowych" BIZ i oddziaływanie tych inwestycji na gospodarki krajów przyjmujących
  • Tendencje w dziedzinie "offshoringu" usług korporacyjnych: kolejny globalny przełom?
  • Implikacje "offshoringu" poprzez BIZ dla krajów przyjmujących i inwestujących
  • Kluczowe kwestie krajowej i międzynarodowej polityki wobec BIZ w sektorze usług

Prezentacji Raportu dokonali:

  • Jarosław Pietras, Sekretarz Stanu, Szef UKIE, Wiceprzewodniczący KERM
  • Andrzej Zdebski, Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ)
  • Zbigniew Zimny, współautor Raportu, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD), Genewa
 
 

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
tel. (+4822) 825 57 84, e-mail:unic.poland@unic.org