strona startowa     sekretarz generalny     milenium     reforma ONZ

rozwój gospodarczy  
wersja do druku 
 

Konferencja prasowa poświęcona prezentacji:
"Światowego Raportu Inwestycyjnego 2005: Transnarodowe korporacje a umiędzynarodowienie działalności badawczo-rozwojowej."
"World Investment Report 2005: Transnational Corporations and the Internationalization of R&D."

Warszawa, 29 września 2005 r.

Tegoroczny Raport, przygotowany przez Konferencję Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju - United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) jest piętnastym Raportem o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych (BIZ) na świecie. Zgodnie z wieloletnią tradycją jego prezentacja miała miejsce jednocześnie w wielu krajach świata. Główna prezentacja odbyła się w Genewie.

Konferencja prasowa zorganizowana przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie oraz Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych odbyła się 29 września 2005 r.

Prezentacji raportu dokonali:

  • Zbigniew Zimny, Przedstawiciel i Konsultant Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD), Genewa
    - Tendencje na świecie oraz temat specjalny tegorocznego Światowego Raportu Inwestycyjnego: korporacje transnarodowe a badania i rozwój.
  • Andrzej Zdebski, Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ)
    - Polska na tle świata i regionu.
  • Profesor Dariusz Rosati, Eurodeputowany
    - Komentarz do Światowego Raportu Inwestycyjnego 2005.
 
 

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
tel. (+4822) 825 57 84, e-mail:unic.poland@unic.org