strona startowa     sekretarz generalny     milenium     reforma ONZ

rozwój gospodarczy  
wersja do druku 
 

Konferencja prasowa poświęcona prezentacji:

Światowego Raportu Inwestycyjnego 2006:
"Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne z Gospodarek Rozwijających się
i Przechodzących Transformacje: Implikacje dla Rozwoju"

World Investment Report 2006:
"FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development"


16 października 2006 r., godz. 11:00
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, ul. Bagatela 12, Warszawa

11:00 - 11:10 - Otwarcie konferencji

  • Karina Bednarska, moderator konferencji, Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
  • Anna Darska, p.o. Dyrektora Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie
  • Wojciech Szelągowski, Wiceprezes PAIiIZ,

11:10 - 11:25 - Tendencje na świecie oraz temat specjalny tegorocznego Światowego Raportu Inwestycyjnego.

  • Zbigniew Zimny, przedstawiciel i konsultant Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD), Genewa

11:25 - 11:40 - Polska na tle świata i regionu.

  • Andrzej Zdebski, Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ)

11:40 - 11:55 - Komentarz do Światowego Raportu Inwestycyjnego 2006: BIZ z gospodarek rozwijających się i przechodzących transformacje.

  • Profesor Dariusz Rosati

11:55 - 12:10 - Pytania i odpowiedzi

12:10 - 12:30 - Wywiady indywidualne

 
 

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
tel. (+4822) 825 57 84, e-mail:unic.poland@unic.org