strona startowa     sekretarz generalny     milenium     reforma ONZ

rozwój gospodarczy  
wersja do druku 
 

INFORMACJA DLA PRASY

16 października 2006 r.

PRZEDMOWA
KOFI A. ANNAN, SEKRETARZ GENERALNY ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

"ŚWIATOWY RAPORT INWESTYCYJNY 2006:
BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Z GOSPODAREK ROZWIJAJĄCYCH SIĘ
 PRZECHODZĄCYCH TRANSFORMACJE:
IMPLIKACJE DLA ROZWOJU"

Tegoroczny Światowy Raport Inwestycyjny opisuje zmieniającą się rolę krajów rozwijających się i gospodarek przechodzących transformacje w globalnych bezpośrednich inwestycjach zagranicznych oraz w międzynarodowym systemie produkcyjnym. Bada ich rozwój jako istotne źródła bezpośrednich inwestycji zagranicznych, jak również główne czynniki oraz szerokie implikacje.

Raport podkreśla fakt, iż wypływające inwestycje zagraniczne tego typu stanowią dodatkową drogę dla krajów rozwijających się do przyłączenia się do światowych rynków i systemów produkcyjnych. Pod warunkiem dobrego zarządzania inwestycje te mogą ułatwić firmom dostęp do rynków, zasobów naturalnych, kapitału zagranicznego, technologii oraz różnego rodzaju pasywów kluczowych dla ich konkurencyjności, które mogą nie być łatwo dostępne w krajach rodzimych. Konieczne jest wprowadzenie odpowiedniej polityki w celu ograniczenia ryzyka i kosztów, jak również wykorzystania możliwości, jakie niosą ze sobą inwestycje wypływające.

Z perspektywy kraju-gospodarza wzrost liczby korporacji transnarodowych z gospodarek rozwijających się i przechodzących transformacje powoduje zwiększenie potencjalnych źródeł finansowania, technologii oraz know-how w zakresie zarządzania. Ma to szczególne znaczenie dla krajów o niskich dochodach. Zgodnie z danymi zamieszczonymi w Raporcie inwestycje zagraniczne do wielu najsłabiej rozwiniętych krajów napływają przede wszystkim z innych krajów rozwijających się. Należałoby rozważyć jak można wzmocnić tą formę współpracy południe-południe w celu promowania obustronnych korzyści rozwojowych.

Kraje rozwinięte i ich przedsiębiorstwa będą miały do czynienia z nową konkurencją o różnego rodzaju surowce i aktywa, znajdą jednak również nowe możliwości współpracy gospodarczej. Kraje te będą musiały przyzwyczaić się do większej liczby transakcji z udziałem inwestorów z krajów rozwijających się i przechodzących transformacje w miarę ich międzynarodowej ekspansji. W rzeczywistości pojawienie się nowych źródeł inwestycji ma szersze implikacje dla międzynarodowych stosunków gospodarczych, ponieważ odzwierciedla ich rosnącą siłę przebicia w gospodarce światowej.

Wreszcie pojawienie się korporacji transnarodowych z krajów rozwijających się i przechodzących transformacje nadaje większego impetu współpracy południe-południe. W ramach tej dynamicznej działalności otwierają się nowe korytarze inwestycyjne między Ameryką Południową, Afryką i Azją, co otwiera obiecujące perspektywy dalszego rozwoju. Żeby skorzystać z tej szansy decydenci z krajów rozwijających się, zarówno z krajów pochodzenia jak i goszczących, muszą podjąć działania, do czego będzie im potrzebna dogłębna wiedza i analiza. Tegoroczny Światowy Raport Inwestycyjny stanowi krok w kierunku osiągnięcia tego celu.


Kofi Anan
Sekretarz Generalny ONZ

 
 

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
tel. (+4822) 825 57 84, e-mail:unic.poland@unic.org