facebook facebook instagram youtube

System Narodów Zjednoczonych "w pigułce"

Co to jest System Narodów Zjednoczonych?
Trochę historii
Godło i flaga ONZ
Organy Organizacji Narodów Zjednoczonych
   · Zgromadzenie Ogólne (General Assembly)
   · Rada Bezpieczeństwa (Security Council)
   · Rada Gospodarcza i Społeczna (Economic and Social Council - ECOSOC)
   · Rada Powiernicza (Trusteeship Council)
   · Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (International Court of Justice)
   · Sekretariat (Secretariat)

Organizacje wyspecjalizowane Narodów Zjednoczonych
Ambasadorzy Dobrej Woli i Posłańcy Pokoju
Pokojowa Nagroda Nobla dla ONZ
Dlaczego potrzebujemy Organizacji Narodów Zjednoczonych i jak można wesprzeć działalność ONZ?

Co to jest System Narodów Zjednoczonych?

ONZ jest unikalną międzynarodową organizacją, skupiającą 192 niepodległych państw (stan na lipiec 2006 r.). Założono ją po drugiej wojnie światowej w celu utrzymania pokoju i bezpieczeństwa światowego, rozwijania przyjaznych stosunków między narodami, wspierania postępu społecznego, walki o prawa człowieka i poprawy standardów. Państwa-członkowie są złączone zasadami Karty Narodów Zjednoczonych - międzynarodowego porozumienia, wymieniającego prawa i obowiązki członków globalnej społeczności.

Na System Narodów Zjednoczonych składają się:


Trochę historii

Organizacja Narodów Zjednoczonych, jej programy i fundusze oraz wyspecjalizowane organizacje tworzą System Narodów Zjednoczonych. Podwaliny pod jego budowę położono w czasie II Wojny Światowej w dokumencie znanym jako Karta Atlantycka z 14 sierpnia 1941 r. USA i Wielka Brytania poruszały w niej nie tylko kwestię walki z Państwami Osi, ale również zapowiadały stworzenie po zakończeniu wojny organizacji międzynarodowej mającej na celu utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa. Ideę tą rozwinięto na konferencjach wielkich mocarstw w Teheranie, Dumbarton Oaks i Jałcie.

Nazwę "Narody Zjednoczone" po raz pierwszy użyto w Deklaracji Narodów Zjednoczonych z 1 stycznia 1942 r., która stanowiła zobowiązanie 26 narodów do walki z faszyzmem. Zaraz po zakończeniu wojny, 26 czerwca 1945 r. na konferencji w San Francisco, podpisano Kartę Narodów Zjednoczonych - dokument stanowiący swego rodzaju "konstytucję" ONZ. Data oficjalnego powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych to 24 października 1945 r., kiedy to większość państw - sygnatariuszy Karty Narodów Zjednoczonych - ratyfikowała dokument. Z tej okazji 24 października obchodzi się Dzień Narodów Zjednoczonych.

Według Karty podstawowe cele Organizacji to:

Członkami ONZ są suwerenne państwa, a właściwie ich rządy, gdyż ONZ stanowi organizację międzyrządową.

Dokument przygotowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ oraz publikacji "Słownik Organizacji Narodów Zjednoczonych", autorstwa Janusza Rydzkowskiego, wydawnictwo Wiedza Powszechna, grudzień 2003 r.

Godło i Flaga Organizacji Narodów Zjednoczonych

Godło

Obecne godło ONZ Zgromadzenie Ogólne zatwierdziło 7 grudnia 1946 r. Wtedy również postanowiono, że będzie to oficjalna pieczęć Organizacji.

Godło przedstawia mapę świata w układzie równoleżnikowym. W punkcie centralnym znajduje się Biegun Północny, a całość wpisana jest w wieniec ze splecionych ze sobą gałązek drzewa oliwnego w kolorze złotym. Obszary wodne są białe, natomiast tło ma kolor przydymionego błękitu. Rzut mapy sięga 60 równoleżnika szerokości południowej i zawiera pięć koncentrycznie ułożonych kół.

Gałązki oliwne symbolizują pokój, zaś mapa świata - obszar zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych, dążącej do osiągnięcia pokoju, bezpieczeństwa i pozostałych swoich celów.

Użycie godła jest zastrzeżone, zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 92(I),1946.

Flaga

Flaga ONZ, zatwierdzona przez Zgromadzenie Ogólne 20 października 1947 r. rezolucją 167/II, zawiera oficjalne godło ONZ w kolorze białym, umieszczonym centralnie na jasnoniebieskim tle (PMS 279).

Stosunek szerokości do długości wynosi 2:3 lub 3:5. Flaga może też mieć proporcje identyczne jak proporcje flagi narodowej kraju, w którym ona powiewa. Godło znajduje się w połowie szerokości i jest całkowicie wypośrodkowane.

W 1952 r. Sekretarz Generalny opublikował Kodeks flagi ONZ określający sposób jej użycia.

Zobacz również:

UN EMBLEM AND FLAG
http://www.un.org/depts/dhl/maplib/flag.html

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×