« strona główna « zmiany klimatu « konferencja w Poznaniu

Konferencja w Poznaniu

Uczyniliśmy ze zmian klimatu priorytet naszych działań; jest to słuszne posunięcie. Nie możemy zawieść tych, którzy na nas polegają; nie możemy zawieść następnych pokoleń, które będą ponosiły konsekwencje naszych działań; nie możemy odwrócić się od najbardziej potrzebujących, którzy już dziś zmagają się ze skutkami zmian klimatu.
Fragment przemówienia Sekretarza Generalnego na sesji Zgromadzenia Ogólnego na temat zmian klimatu. (11 lutego 2008 r.)
  • Od końca XIX wieku, średnia temperatura na Ziemi wzrosła o 0,74°C. Szacuje się, że jeśli nie zostaną podjęte zdecydowane kroki, do roku 2100 średnia temperatura jeszcze się podniesie o 1,8°C - 4°C. Nawet jeśli wzrost wyniesie "tylko" 1,8°C, będzie większy niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich 10 000 lat.
  • Przewiduje się, że obecne ocieplanie klimatu przyczyni się do wymierania niektórych roślin i zwierząt. Liczne gatunki, już osłabione przez zanieczyszczenie i utratę naturalnych środowisk, nie przeżyją następnych stu lat.
  • Ostatnie gwałtowne burze, powodzie oraz susze udowadniają, że prognozy przewidujące częstsze kataklizmy pogodowe właśnie zaczęły się sprawdzać.
  • Uprawy rolne zmaleją w wielu tropikalnych i subtropikalnych regionach świata. Podobne procesy zajdą w regionach położonych w strefie umiarkowanej, jeśli temperatura wzrośnie o więcej niż kilka stopni.
  • W ciągu XX wieku, przeciętny poziom morza wzrósł od 10 do 20 cm. Przewiduje się, że do 2100 roku wzrośnie on o kolejne 18 do 59 cm. Wyższe temperatury oznaczają topnienie lodowców i czap lodowych, a w konsekwencji podwyższanie się poziomów oceanów. Jeśli poziom mórz i oceanów wzrośnie o 59 cm, wody zaleją gęsto zaludnione wybrzeża, a nawet spowodują zniknięcie całych państw (np. Malediwów, państwa w całości położonego na wyspach). Ponadto, woda morska zanieczyści zapasy pitnej wody dla miliardów ludzi.
W grudniu 2007 roku odbyła się Konferencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu na Bali, podczas której dyskutowano o możliwościach wzmocnienia międzynarodowych wysiłków przeciwdziałających zmianom klimatu i stworzono "Bali Road Map" (Mapę Drogową Bali). Na tegorocznej Konferencji w Poznaniu, uczestnicy omówią dokonania w 2008 roku oraz rozpoczną negocjacje, które zostaną zakończone w Kopenhadze w 2009 roku.

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, listopad 2008 r.