Konferencje w sprawach kobiet

Do wzmocnienia międzynarodowego ruchu kobiecego znacznie przyczyniły się 4 światowe konferencje ONZ w sprawach kobiet. Konferencje, które odbyły się w Meksyku w 1975 roku, w Kopenhadze w 1980 roku, w Nairobi w 1985 roku i w Pekinie w 1995 roku, zapoczątkowały przełom: kobiety z całego świata debatowały nad dzielącymi je różnicami, odkrywały podobieństwa i stopniowo zaczynały się uczyć, jak porozumiewać się ponad podziałami, by stworzyć ruch o zasięgu ogólnoświatowym. Podczas tych konferencji oceniono sytuację kobiet i sformułowano strategie na rzecz ich awansu.

1. Pierwsza Światowa Konferencja w sprawie Kobiet - Meksyk (1975)
2. Druga Światowa Konferencja w sprawie Kobiet - Kopenhaga (1980)
3. Trzecia Światowa Konferencja w sprawie Kobiet - Nairobi (1985)

4. Czwarta Światowa Konferencja w sprawie Kobiet - Pekin (1995)

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
na podstawie materiałów ONZ, kwiecień 2003 r.
Specjalne podziękowania dla Ośrodka Informacji Środowisk Kobiecych (OŚKA) za wkład merytoryczny.

  Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. (+4822) 825 57 84, e-mail: unic.poland@unic.org