Albatros
Detailed information in English United Nations

Międzynarodowa Konferencja Finansowania Rozwoju

"W Deklaracji Milenijnej przywódcy państw przyjęli bardzo istotne rezolucje oraz wyznaczyli cele działania, do których należą walka z biedą, ignorancją i chorobami. Jednak żaden z tych celów nie zostanie osiągnięty dopóki na świecie nie będzie zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w krajach najbiedniejszych. A rozwój ten nie może nastąpić bez zapewnienia odpowiednich środków finansowych."

Kofi A. Annan, Sekretarz Generalny NZ
Nowy Jork, 15 grudnia 2000

O konferencji/ About the Conference        Porozumienie z Monterrey/ Monterrey Consensus

Podsumowanie konferencji

Warszawska Konferencja Finansowania Rozwoju

O strategii polskiej polityki rozwojowej oraz kierunku i skali polityki pomocowej w naszym regionie oraz w stosunku do państw rozwijających się będą dyskutować przedstawiciele rządu RP oraz Programu Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju (UNDP) na warszawskiej Konferencji Finansowania Rozwoju.

Konferencja, która odbędzie się 15 marca br. w Warszawie, jest bezpośrednio związana z Międzynarodową Konferencją Finansowania Rozwoju organizowaną przez ONZ w Monterrey, w Meksyku w dniach 18-22 marca br. Tematyka konferencji w Monterrey jest bardzo dobrą okazją do dyskusji o głównych zagadnieniach związanych z finansowaniem rozwoju w ujęciu globalnym.

Na warszawskiej konferencji obecny będzie pełen skład polskiej delegacji na konferencję do Monterrey. Konferencję otworzy wicepremier Marek Belka, a wśród panelistów są Sławomir Dąbrowa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Romuald Szymczak, Dyrektor Departamentu Zagranicznego w Narodowym Banku Polskim, Grzegorz Wasilewski z Departamentu Polityki Zagranicznej Ministerstwa Finansów, oraz Marc Destanne de Bernis, koordynator Systemu NZ w Polsce.

Organizatorami Konferencji jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Program Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju (UNDP) w Polsce oraz Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie.

Materiały informacyjne


Ośrodek Informacji ONZ, Warszawa,   Al. Niepodległości 186,   www.unic.un.org.pl
Skr. pocz.1, 02-514 Warszawa 12, tel. (+4822) 825 57 84, fax (+4822) 825 49 58, unic.poland@unic.org