Rada Praw Cz這wieka

Polska kandydatem do Rady Praw Cz這wieka

(Dobrowolne przyrzeczenia i zobowi您ania)


Ochrona i promocja praw cz這wieka jest g喚boko zakorzeniona w polskim systemie prawnym. Polska jako pierwszy kraj w regionie, stworzy豉, w 1987 r., instytucj Rzecznika Praw Obywatelskich. W ostatnich latach, krajowy system ochrony praw cz這wieka by wci捫 ulepszany, m.in. poprzez w陰czenie do Konstytucji oddzielnego rozdzia逝 dotycz帷ego wolno軼i, praw cz這wieka i obowi您k闚 obywatelskich jak r闚nie poprzez utworzenie instytucji Rzecznika Praw Dziecka. Polska zobowi您uje si do dalszego ulepszania i wzmacniania narodowego systemu ochrony praw cz這wieka, tak aby sta si on jeszcze bardziej efektywny i wszechstronny. Polska jest r闚nie gotowa dzieli si swoimi do鈍iadczeniami z innymi krajami, a tak瞠 korzysta z praktyki innych pa雟tw w dziedzinie promocji i ochrony praw cz這wieka.

Ochrona i promocja praw cz這wieka jest tak瞠 sta造m i wa積ym elementem polskiej polityki zagranicznej. Polska zamierza wsp鏊nie z innymi pa雟twami sta na stra篡 poszanowania godno軼i ludzkiej i bezwarunkowo zapewnia przestrzeganie wszelkich praw cz這wieka i podstawowych wolno軼i. Jako 瞠 wszystkie prawa cz這wieka - obywatelskie, polityczne, ekonomiczne, spo貫czne i kulturalne s uniwersalne, niepodzielne i wsp馧zale積e, 軼is豉 wsp馧praca mi璠zynarodowa w zapewnieniu ich pe軟ej ochrony we wszystkich krajach pozostaje spraw rosn帷ej wagi. Dlatego te ochrona i promocja praw cz這wieka jest uzasadnion trosk ca貫j spo貫czno軼i mi璠zynarodowej.

Polska jest przekonana, 瞠 powo豉nie Rady Praw Cz這wieka stanowi jeden z kluczowych element闚 w procesie reformy ONZ. Fakt jej powstania wyra瘸 jednoznaczn wol spo貫czno軼i mi璠zynarodowej do wzmocnienia oenzetowskiego systemu ochrony praw cz這wieka. Mamy nadziej, 瞠 mandat nowopowsta貫j Rady spowoduje, i b璠zie ona du穎 sprawniej zajmowa si przypadkami 豉mania praw cz這wieka w 鈍iecie. Polska uwa瘸 utworzenie Rady za potwierdzenie rosn帷ego znaczenia praw cz這wieka, kt鏎e obok rozwoju i bezpiecze雟twa, s jednym z trzech filar闚, na kt鏎ych zbudowana jest Organizacja Narod闚 Zjednoczonych.

Polska zobowi您uje si, 瞠 b璠zie aktywnie bra udzia w pracach Rady od chwili jej utworzenia oraz b璠zie dzia豉 na rzecz wzmacniania jej wiarygodno軼i, sprawno軼i i efektywno軼i. Polska deklaruje r闚nie wspieranie najwy窺zych standard闚 w ochronie praw cz這wieka i pe軟 wsp馧prac z Rad we wszystkich jej dzia豉niach oraz w wype軟ianiu powierzonych jej zada.

Polska jest stron sze軼iu najwa積iejszych konwencji mi璠zynarodowych ws. praw cz這wieka, jak r闚nie protoko堯w dodatkowych do tych konwencji. Wsp馧pracujemy w pe軟ym zakresie z sze軼ioma organami traktatowymi monitoruj帷ymi przestrzeganie postanowie konwencji, zar闚no poprzez przygotowywanie okresowych sprawozda z realizacji postanowie konwencji, jak i poprzez uznanie kompetencji tych organ闚 do rozpatrywania skarg indywidualnych. Polska podj窸a ju dzia豉nia, by efektywniej wywi您ywa si z realizacji zalece wydawanych przez organy traktatowe po rozpatrzeniu polskich sprawozda.

Polska deklaruje r闚nie rozpatrzenie wycofania swoich zastrze瞠 do Konwencji Praw Dziecka, kt鏎e by造 wniesione w momencie jej ratyfikacji.

Polska zobowi您uje si do kontynuowania wsp馧pracy z procedurami specjalnymi Komisji Praw Cz這wieka, kt鏎e zosta造 przeniesione do struktur nowo powsta貫j Rady Praw Cz這wieka. Ju w 2001 r. Polska, jako jeden z czterdziestu kraj闚, przedstawi豉 sta貫 zaproszenie dla wszystkich specjalnych procedur Komisji Praw Cz這wieka. Oznacza to, 瞠 za ka盥ym razem gdy Specjalny Sprawozdawca wyst瘼uje z pro軸 o zgod na wizyt w naszym kraju, Polska udziela zgody wraz z zapewnieniem pe軟ej wsp馧pracy.

Polska podj窸a kroki w celu realizacji postanowie 鈍iatowych konferencji dotycz帷ych praw cz這wieka, takich jak konferencje na temat HIV/AIDS, kobiet, rasizmu oraz praw dziecka. Zobowi您ujemy si do kontynuowania ju rozpocz皻ych dzia豉. Zgodnie z postanowieniami 安iatowej Konferencji przeciwko Rasizmowi, Polska przygotowa豉 Krajowy Program Przeciwdzia豉nia Dyskryminacji Rasowej, kt鏎y jest w trakcie wdra瘸nia. W 2004 r. Polska przyj窸a tak瞠 Narodowy Plan Dzia豉 Na Rzecz Dzieci "Polska dla Dzieci", wywi您uj帷 si w ten spos鏏 z zobowi您ania z這穎nego w 2002 r. podczas szczytu ONZ ws. dzieci.

Polska zobowi您uje si r闚nie do dalszego zacie郾iania wsp馧pracy z Biurem Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Cz這wieka i innymi agendami ONZ dzia豉j帷ymi w dziedzinie praw cz這wieka. Obecnie Polska, razem z Biurem Wysokiego Komisarza ds. Praw Cz這wieka, przygotowuje seminarium mi璠zynarodowe na temat zwalczania korupcji, jako elementu dobrego rz康zenia w kontek軼ie promocji praw cz這wieka. Polska b璠zie nadal wspiera Biuro Wysokiego Komisarza ds. Praw Cz這wieka i zwi瘯szy dobrowolne sk豉dki na jego dzia豉lno嗆.

Warszawa, 5 kwietnia 2006 r.Aneks

Polska ratyfikowa豉 nast瘼uj帷e umowy mi璠zynarodowe dot. praw cz這wieka:

Konwencje dotycz帷e praw cz這wieka ratyfikowane przez Polsk Data wej軼ia w 篡cie Data wej軼ia w 篡cie w Polsce
A. Najwa積iejsze mi璠zynarodowe konwencje dotycz帷e praw cz這wieka i protoko造
1. Mi璠zynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Spo貫cznych iKulturalnych, podpisany 16.12.1966 r. 03.01.1976 r. 18.06.1977 r.
2. Mi璠zynarodowy Pakt Praw Obywatelskich iPolitycznych, 16.12.1966 r. 23.03.1976 r. 18.06.1977 r.
3. Mi璠zynarodowa Konwencja wSprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej, 07.03.1966 r. 04.01.1969 r. 04.01.1969 r.
4. Konwencja wSprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet, 18.12.1979r. 03.09.1981 r. 03.09.1981 r.
5. Konwencja wSprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poni瘸j帷ego Traktowania albo Karania, 10.12.1984 r. 26.06.1987 r. 25.08.1989 r.
6. Konwencja oPrawach Dziecka, 20.11.1989 r. 02.09.1990 r. 07.07.1991 r.
7. Protok馧 Fakultatywny do Konwencji Narod闚 Zjednoczonych o Prawach Dziecka dotycz帷y udzia逝 dzieci w konfliktach zbrojnych, 25.05.2000 r. 12.02.2002 r. 07.05.2005 r.
8. Protok馧 Fakultatywny do Konwencji Narod闚 Zjednoczonych o Prawach Dziecka dotycz帷y handlu dzie熤i, dzieci璚ej prostytucji i pornografii, 25.05.2000 r. 18.01.2002 r. 04.03.2005 r.
9. Protok馧 Fakultatywny do Mi璠zynarodowego Paktu Praw Obywatelskich iPolitycznych, dotycz帷y skarg indywidualnych, 16.12.1966 r. 23.03.1976 r. 07.02.1992 r.
10. Protok馧 Fakultatywny do Konwencji w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet, dotycz帷y skarg indywidualnych, 06.10.1999 r. 22.12.2000 r. 22.03.2004 r.
11. Protok馧 fakultatywny do Konwencji wSprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poni瘸j帷ego Traktowania albo Karania, dotycz帷y regularnych wizyt mi璠zynarodowych i krajowych organ闚 w miejscach gdzie przebywaj osoby pozbawione wolno軼i, 18.12.2002 r. nie wszed jeszcze w 篡cie Ratyfikacja 14.09.2005 r.
B. Inne konwencje Narod闚 Zjednoczonych dotycz帷e praw cz這wieka
1. Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludob鎩stwa, 09.12.1948 r. 12.01.1951 r. 12.01.1951 r.
2. Protok馧 o zmianie Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 wrze郾ia 1926 r., 07.12.1953 r. 30.04.1957 r. 10.01.1963 r.
3. Konwencja Dotycz帷a Statusu Uchod嬈闚, 28.07.1951 r. 22.04.1954 r. 26.12.1991 r.
4. Protok馧 do Konwencji Dotycz帷ej Statusu Uchod嬈闚, 31.01.1967 r. 04.10.1967 r. 27.09.1991 r.
5. Konwencja o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzko軼i, 26.11.1968 r. 11.11.1970 r. 11.11.1970 r.
6. Mi璠zynarodowa konwencja o zwalczaniu i karaniu zbrodni apartheidu, 30.11.1973 r. 18.07.1976 r. 18.07.1976 r.
7. Mi璠zynarodowa Konwencja przeciw apartheidowi w sporcie, 10.12.1985 r. 03.04.1988 r. 03.04.1988 r.
8. Rzymski Status Mi璠zynarodowego Trybuna逝 Karnego, 17.07.1998 r. 01.07.2002 r. 01.07.2002 r.
9. Konwencja NZ przeciwko mi璠zynarodowej przest瘼czo軼i zorganizowanej, 15.11.2000 r. 29.09.2003 r. 29.09.2003 r.
10. Protok馧 przeciwko przemytowi migrant闚 drog l康ow, morsk i powietrzn, uzupe軟iaj帷y Konwencj Narod闚 Zjednoczonych przeciwko mi璠zynarodowej przest瘼czo軼i zorganizowanej, 15.11.2000 r. 28.01.2004 r. 28.01.2004 r.
11.Protok馧 o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu handlu lud幟i, w szczeg鏊no軼i kobietami i dzie熤i, uzupe軟iaj帷y Konwencj Narod闚 Zjednoczonych przeciwko mi璠zynarodowej przest瘼czo軼i zorganizowanej, 15.11.2000 r. 25.12.2003 r. 25.12.2003 r.
Dokument opracowany przez O鈔odek Informacji ONZ w Warszawie, kwiecie 2006 r. W3C  WAI - AA