strona główna UNIC  |  strona główna raportu
strona główna raportu
streszczenie raportu
raport sekretarza generalnego - In larger freedom

w większej wolności

rozwój, bezpieczeństwo i prawa człowieka dla wszystkich

Raport Sekretarza Generalnego ONZ - streszczenie

Konferencja "Reforma ONZ tak. Ale jaka?"
poświęcona Światowemu Szczytowi 2005

7 września 2005 r. w Warszawie odbyła się konferencja "Reforma ONZ – tak. Ale jaka?" poświęcona Œwiatowemu Szczytowi 2005, zorganizowana przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie przy współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Programu NZ ds. Rozwoju (UNDP).

Podczas konferencji został zaprezentowany raport Sekretarza Generalnego ONZ "W większej wolności - rozwój, bezpieczeństwo i prawa człowieka dla wszystkich". Omówione zostały kierunki reformy ONZ, związane z nią wyzwania i zagrożenia. Przedstawiono stanowisko Polski, jakie zostanie zaprezentowane na Œwiatowym Szczycie 2005. Omówiono także Rekomendacje Programu NZ ds. Rozwoju (UNDP) dotyczące nowego modelu współpracy międzynarodowej zawarte w globalnym Raporcie o Rozwoju Społecznym 2005.

W raporcie "W większej wolności - rozwój, bezpieczeństwo i prawa człowieka dla wszystkich" Sekretarz Generalny ONZ wysuwa propozycję planu działania w kwestii praw człowieka, osiągania pokoju i zwalczania ubóstwa oraz omawia sposoby realizacji tego planu. Raport omawia również reformę ONZ, powszechnie uznaną za niezbędną w obliczu przemian współczesnego świata.

W konferencji wzięli udział:

  • Jaime Ruiz de Santiago, p.o. Koordynatora Systemu ONZ w Polsce
  • Bogusław Zaleski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
  • prof. dr hab. Janusz Symonides
  • Piotr Ogonowski, zastępca dyrektora Departamentu Systemu Narodów Zjednoczonych i Problemów Globalnych, MSZ
  • dr Anna Darska, p.o. Stałego Przedstawiciela UNDP w Polsce
  • Rafał Tarnogórski, koordynator, Biuro Analiz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Zobacz również:
Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, sierpień 2005
tel. (+4822) 825 57 84, e-mail:unic.pl@un.org