UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

Tworzenie Pokoju i zapobieganie konfliktom
Peacemaking and preventive actions


Promowanie pojednania w krajach wyłaniających się z konfliktu

Tworzenie pokoju obejmuje działania podejmowane w celu rozwiązania konfliktów zbrojnych. Zazwyczaj polegają one na prowadzeniu działań dyplomatycznych dążących do wynegocjowania i zawarcia porozumienia przez strony konfliktu.

Ewolucja operacji pokojowych wiąże się z podejmowaniem przez misje tworzenia pokoju coraz większej ilości działań o charakterze prewencyjnym. Dyplomacja i mediacja stanowią kluczową rolę w strategiach misji tworzenia pokoju. Wszystkie podejmowane starania mają na celu zapobieżenie potencjalnym konfliktom we wczesnym ich stadium rozwoju. W dobie ciągle zmieniającej się sytuacji politycznej na świecie, Organizacja Narodów Zjednoczonych pozostaje bardzo aktywna na polu tworzenia pokoju. Zwiększa się współpraca ONZ z organizacjami regionalnymi w celu zakończenia, zapobiegania powstawania nowych czy eskalacji istniejących już konfliktów.

Sekretarz Generalny ma możliwość powołania tzw. „dobrych biur” (good offices), które prowadzą działania w celu zakończenia konfliktu. Uczestnikami misji mogą być wysłannicy, rządy, grupy państw, regionalne organizacje oraz ONZ. Wysiłki na rzecz tworzenia pokoju mogą być podejmowane przez nieoficjalne i pozarządowe grupy, a także wybitne osobistości.

Departament Spraw Politycznych - Department of Political Affaires

Praca na rzecz pokoju poprzez promowanie dialogu
Praca na rzecz pokoju: promowanie dialogu

Departament Spraw Politycznych zajmuje się misjami tworzenia pokoju. Monitoruje globalną sytuację polityczną oraz doradza Sekretarzowi Generalnemu w kwestiach zapobiegania oraz zarządzania kryzysami na całym świecie, zwracając uwagę na pojawianie się sporów i proponując sposoby ich zapobiegania.

Działania tego Departamentu opierają się przede wszystkim na wykorzystaniu sił dyplomatycznych oraz jednoczesnym niesieniu pomocy w podjęciu negocjacji. Celem rokowań jest zawarcie porozumienia kończącego konflikt. Departament ten wspiera wysłanników zaangażowanych bezpośrednio w rozmowy pokojowe i nadzoruje misje polityczne działające w danym regionie.

Departament Spraw Politycznych pełni również inne funkcje w celu promowania pokoju oraz zapobiegania konfliktom - między innymi koordynuje zadania związane ze wsparciem procesu wyborczego w danym kraju.