UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

Misje Polityczne i Budowania Pokoju

stan na październik 2012 r.

BINUCA Zintegrowane Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Budowania Pokoju w Republice Środkowoafrykańskiej
BNUB Biuro Narodów Zjednoczonych w Burundi
UNAMI Misja Wsparcia Narodów Zjednoczonych dla Iraku
UNIOGBIS Zintegrowane Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Budowania Pokoju w Gwinei-Bissau
UNIPSIL Zintegrowane Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Budowania Pokoju w Sierra Leone
UNOCA Regionalne Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Afryki Środkowej
UNOWA Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Afryki Zachodniej
UNPOS Biuro Polityczne Narodów Zjednoczonych dla Somalii - misja zakończona
UNSOM Misja do Spraw Pomocy Somalii
UNRCCA Regionalne Centrum Narodów Zjednoczonych ds. Dyplomacji Prewencyjnej w Azji Środkowej
UNSCO Biuro Specjalnego Koordynatora Narodów Zjednoczonych ds. Procesu Pokojowego na Bliskim Wschodzie
UNSCOL Biuro Specjalnego Koordynatora Narodów Zjednoczonych ds. Libanu
UNSMIL Misja Wsparcia narodów Zjednoczonych dla Libii

mapa misji budowania pokoju