UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNPOS

Biuro Polityczne Narodów Zjednoczonych dla Somalii

United Nations Political Office for Somalia

Czas trwania misji – 15 kwietnia 1995 roku do 2 czerwca 2013 roku
Miejsce działań - Somalia

Biuro Polityczne ONZ dla Somalii (UNPOS) zostało powołane w dniu 15 kwietnia 1995 roku w celu osiągnięcia pokoju oraz pojednania w kraju. UNPOS jest specjalną misją polityczną działającą w ramach Departamentu Spraw Politycznych ONZ. Misji przewodniczy Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego dla Somalii, który informuje na bieżąco Sekretarza Generalnego ONZ o sytuacji w kraju oraz składa raporty przed Radą Bezpieczeństwa. UNPOS współpracuje z jednostkami NZ w Somalii oraz Koordynatorem ds. Humanitarnych. UNPOS utrzymuje kontakty z przywódcami somalijskimi oraz organizacjami obywatelskimi i międzynarodowymi.

Priorytety

  • ułatwianie osiągnięcia pojednania pomiędzy stronami konfliktu w Somalii
  • podejmowanie działań w kwestii „Somalilandu”: koordynowanie wsparcia procesu wprowadzania pokoju przez społeczność międzynarodową oraz państwa sąsiednie Somalii
  • odgrywanie wiodącej roli politycznej w dziedzinie budowania pokoju

Wizyta Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ w Mogadiszu, styczeń 2012 rok.

Mandat

  • tworzenie warunków do podejmowania działań przez Specjalnego Reprezentanta Sekretarza Generalnego dotyczących wspierania procesu politycznego
  • tworzenie tzw. „dobrych biur” (good offices)
  • promowanie trwałego pokoju oraz stabilnej sytuacji na terenie kraju
  • odbudowa sił bezpieczeństwa, organizowanie szkoleń dla żołnierzy, policji oraz pracowników wymiaru sprawiedliwości
  • mobilizacja środków koniecznych do realizacji strategii rozwoju ekonomicznego oraz wsparcia w przypadkach wymagających natychmiastowych działań pomocowych
  • koordynowanie działań jednostek Narodów Zjednoczonych w Somalii
Zobacz również:

United Nations Political Office for Somalia
http://unpos.unmissions.org/